Haugeinstituttet

Kurs/Programmer

Haugeinstituttet tilbyr kurs/programmer til ledere og ansatte i små og mellomstore bedrifter. Hovedprogrammene er Etisk Kompetanseutvikling for bedrifter, Refleksjonsprogram for ledere og HaugePartner.

Etisk Kompetanseutvikling for bedrifter

Etisk Kompetanseutvikling er et lengere kursopplegg for privat og offentlig sektor, der målsettingen er å bedre virksomhetenes kompetanse og evne til å håndtere problemstillinger som berører fellesskap, likeverd, profitt og ledelse. Les mer...


Refleksjonsprogram for ledere

Haugeinstituttet kan tilby et annerledes kurs innen etikk og verdiskaping for ledere. Refleksjonsprogram for ledere handler om å "ta et skritt til side". Her skal ledere som ønsker det få muligheten til å reflektere over etiske problemstillinger og få inspirasjon i trivlige omgivelser, med veksling mellom forelesninge, fellesskap, samtale og tid for seg selv. Les mer...

HaugePartner

Hauge-Partner”- prosjektet er et samarbeid med private eller offentlige virksomheter som vil utvikle de etiske verdiene. Dette kan sammenliknes med Miljø-fyrtårn-sertifisering; men her snakker vi mer om hvordan vi kan kombinere etikk med effektiv produksjon og lønnsomhet. Vi fokuserer på verdier som fellesskap, likeverd, lønnsomhet/effektivitet og tjenende lederskap. I trinn 1 i programmet har vi møter og dialog med virksomheten om hvordan vi skal praktisere verdiene. Vi lager en virksomhetsanalyse (kulturanalyse) ut fra verdiene, og vi lager et utviklingsprogram for å jobbe med verdiene. Les mer...

Haugeinstituttet kan tilby én times gratis og uforpliktende gjennomgang av kursene/programmet. Ta gjerne kontakt for å høre mer om våre produkter!

Kontakt Haugeinstituttet på epost: post@haugeinstituttet.no

Tlefon: 98 46 49 90