Haugeinstituttet

Refleksjonsprogram for ledere

Haugeinstituttet kan tilby et annerledes kurs innen etikk og verdiskaping for ledere. Refleksjonsprogram for ledere handler om å "ta et skritt til side". Her skal ledere som ønsker det få muligheten til å reflektere over etiske problemstillinger og få inspirasjon i trivlige omgivelser, med veksling mellom forelesninge, fellesskap, samtale og tid for seg selv.

 

-For ledere som setter fokus på verdier-

”Er roten god, så er treet godt”

HVA er Refleksjonsprogrammet?

Refleksjonsprogrammet retter seg mot ledere som ønsker at deres lederskap skal være basert på gode verdier.

Refleksjonsprogrammet er tredelt:

Seminar 1: Mitt lederskap

Seminar 2: Mine ansatte

Seminar 3: Min virksomhet

Programmet gir veiledning i prosessen med å finne frem til og implementere  etiske retningslinjer i din virksomhet.

Hvorfor  er etikk viktig?

”Er roten god, er treet godt”.

En leder er et forbilde som setter standarden i virksomheten. En leders adferd blir målt opp mot han/hennes ord. Er det sammenheng mellom lederens uttalte etikk og handlinger så er lederen troverdig og fulgt. Derfor er det av vesentlig betydning at ledere har ett bevisst forhold til sin egen etikk og er villige til å utvikle den og reflektere over den.

 

Bevissthet omkring etikk kan også legge grunnlag for langsiktighet og bæredyktighet i en virksomhet. 

Hvordan gjennomføres refleksjonsprogrammet?

Refleksjonsprogrammet gjennomføres ved:

· Plenumsundervisning

· Gruppearbeid

· Tid for egenrefleksjon

 

Mål:  Bevissthet om egen etikk

Om Hans Nielsen Hauge

 

Hans Nielsen Hauge (1771—1824) er nok mest kjent som lekpredikant. Men Hauge var engasjert i både de åndelige og de praktiske sidene av tilværelsen.

Samtidig med at Hauge reiste over hele landet for å forkynne, etablerte han også næringsvirksomhet underveis. Hauges arbeidskapasitet og gründer-egenskaper gjorde ham til en suksessfull forretningsmann. Han og vennene satte i gang rundt 30 virksomheter. Hauge hadde en klar intensjon om at denne virksomheten skulle medføre positive endringer både for enkeltmennesker og samfunnet for øvrig.

Hauge var en av de mest betydningsfulle lederne Norge har hatt. Som leder la han vinn på at bedriftene skulle utvikles og drives i et positivt samspill mellom leder og ansatte. Han så muligheter i naturen og i menneskene rundt seg. Han evnet å tenke langsiktig, og finne rett person til rett oppgave.

Hauges virke har hatt stor betydning for Norges utvikling.

 

 

Del denne siden: