Haugeinstituttet

Flott artikkel om Hans Nielsen Hauges enorme betydning for samfunnsutviklingen i Norge

Historikeren Karsten Alnæs karakteriserer bondesønnen fra Østfold som en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie.

Hans Nielsen Hauge var ikke bare en vekkelsesforkynner og åndshøvding, men også en samfunnsbygger, gründer og næringslivsleder som har stor betydning i dag, sier instituttleder og forfatter Sigbjørn Ravåsen i et intervju med Boe Johannes Hermanses i Normisjon. 

Hans Nielsen Hauges enorme betydning

Det er flere som har fått øynene opp for denne bondesønnen fra Tune i Østfold. Historikeren Karsten Alnæs karakteriserer Hans Nielsen Hauge som en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie, og det er ikke uten grunn. Hans Nielsen Hauge levde i en brytningstid der den pietistiske arven fra 16-1700 tallet ble utfordret av opplysningstidens presteskap. De borgerlige privilegier skjerpet konflikten mellom borgerne og bøndene, og et gryende nasjonalt frigjøringskrav vokste fram. Hans Nielsen Hage vokste opp i dette autoritetsstyrte samfunnet men hadde et klart syn på at hver enkelt hadde rett og plikt til selv å ta ansvar for det samfunnet det var en del av. Han var klar på at det åndelige måtte ivaretas men samtidig var man ansvarlig for å tilrettelegge de materielle og sosiale forholdene for sine medmennesker. Det var stor arbeidsledighet og fattigdom på den tiden og Hauge ble opptatt av å skape arbeidsplasser rundt omkring i landet. Det er usikkert hvor mange arbeidsplasser Hauge og hans haugianske venner skapte, men Ravnåsen sier at det kan være snakk om flere tusen.

Hans Nielsen Hage var en leder med et strategisk blikk og godt menneskesyn. Han var en leder som viste nærhet og omsorg og som motiverte til arbeidsinnsats. Dette gav en smitteeffekt blant vennene hans som også ville gjøre noe. De så på Hauge, og de så at det gikk an. Forfatter Dag Kullerød sier om bondesønnen at han var en igangsetter, en grunder, en skaeladd som så hvordan de mest unyttige ting kunne komme til nytte. Virksomhetene hans var å finne over hele Østlandet og helt opp til nord til Burdudalen i Troms fylke.

 

Les hele artikkelen om Hauges enorme betydning for Norge her:

Hauges enorme betydning
Kilde: Nytt fra Normisjon, Østfold juni/juli 2014
Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen

 

Facebook

Følg Haugeinstituttet på Facebook for å holde deg oppdatert på det som skjer. Trykk liker på Facbooksiden vår så får du nyheter og arrangementsinvitasjoner:
Facebook: www.facebook.com/haugeinstituttet

 

Del denne siden: