Haugeinstituttet

Er tiden inne for å tenke mellommenneskelige relasjoner i næringslivet?

Haugeinstituttet er i gang med å utvikle kurs for ledere i næringslivet med fokus på mellommenneskelige relasjoner. Haugeinstituttet har denne gangen fått med seg to engasjerte ledere med ledelsesansvar på oljeplattformen Grane i Nordsjøen.

 Instituttleder Sigbjørn Ravnåsen møter Kjell Inge Jørgensen og Yngve Tvedt i Bergen der de planlegger nytt Lederutviklingskurs.
 

Lederutviklingskurs i Bergen

Kjell Inge Jørgensen og Yngve Tvedt fra oljeplattformen Grane har sammen med Sigbjørn Ravnåsen planlagt et nytt og spennende Lederutviklingskurs i Bergen. Dette samarbeide vil få fram tidsaktuelle temaer og inspirerende arbeidsoppgaver der en må ta tak i viktige etiske holdninger både hos arbeidere og ledere. - Dette lederutviklingsprosjektet ser vi på som et pilotprosjekt for Haugeinstituttets kursvirksomhet rettet mot ledere, sier Instituttleder Ravnåsen. - Vi er spente på om tiden er moden til at ledere i næringsliv og organisasjoner kan ta seg tid til å tenke mellommenneskelige relasjoner. Dette kurset vil også gi ny inspirasjon og sosialt samvær med andre ledere som ser viktigheten av etisk holdning på sin arbeidsplass

Lederutviklingskurset skal gå utover høsthavåret og består av 4 samlinger. Det blir mellomliggende pauser mellom samlingene slik at deltakerne tar med seg noe av det de har lært ut i sine bedrifter for å praktisere og ta lærdom. Erfaringene tas med tilbake til neste samling for å kunne gå i dybden på ulike temaer. Her blir det rom for diskusjon, refleksjon, rådgivning. Her vil man også fordype seg i viktige temaer for en leder med basis i enkelte etiske kjernegrep fra Hans Nielsen Hauges tenkning.

Hans Nielsen Hauge
    (1771 - 1824)
 

Facebook

Følg Haugeinstituttet på Facebook for å holde deg oppdatert med det som skjer.

Facebook: www.facebook.com/haugeinstituttet
 

YouTube

På Haugeinstituttets YouTube-konto kan du se og høre foredrag fra ulike konferanser og seminarer.

YouTube: www.youtube.com/Haugeinstituttet
 

 

 

Del denne siden: