Haugeinstituttet

Foredrag fra Haugekonferansen er nå lagt ut på YouTube

Haugekonferansen 2014 fokuserte på 1814 jubileet. Nå kan du høre de interessante foredragene av blant annet forfatter Dag Kullerud, professor Steinar Supphellen, NTNU og professor Linda Helen Haukland, UIN.

Fra undersått til medborger

I forbindelse med grunnlovsjubileet fokuserte Haugeinstituttet i år på Haugebevegelsens betydning for demokratiseringen og oppbyggingen av det moderne Norge. Foredragene fra Haugeseminaret ligger nå ute på YouTube og kan lastes ned her. Følg også Haugeinstituttet på Facebook. Der vil vi holde dere oppdatert med nye spennende foredrag, kurs i ledelse og etikk, årets sommerspill "Haugespelet"  m.m.

 

Professor Steinar Supphellen, NTNU

Thumbnail

Professor Steinar Supphellen fra NTNU ser i sitt foredrag på sammenhengen mellom Hans Nielsen Hauge og Grunnloven. Del 1.

 

Del 2 av foredraget til Steinar Supphellen. Her tar han opp ulike spørsmål i forholdet mellom Hauge og Grunnloven.

 

Journalist Dag Kullerud

Thumbnail

Journalist og forfatter Dag Kullerud hadde et spennende foredrag om "Hans Nielsen Hauge. Mannen som vekket Norge".

 

Professor Bjørg Seland, UIA

Thumbnail

Professor Bjørg Seland, UIA holdt foredraget: "Fra haugiansk paternalisme til moderne foreningsdemokrati".

 

Det ble også holdt et spennende foredrag om Hauges kvinnelige forandringsagenter av Linda Helene Haukland, UIN. Dette foredraget blir lagt ut om kort tid og får sin egen omtale. Følg med!

 

Del denne siden: