Haugeinstituttet

Spennende foredrag av Dag Kullerud på årets Haugekonferanse

Journalist og forfatter Dag Kullerud la vekt på to sider ved mannen Hans Nielsen Hauge på årets Haugekonferanse. Vekkelsespredikanten og Opplysningsmannen.


Journalist og forfatter Dag Kullerud var på Haugekonferansen i Kristiansand 20. mars. I foredraget "Hans Nielsen Hauge. Mannen som vekket Norge", trakk Kullerud fram Hauge som vekkelsesmannen og opplysningsmannen.

 

Hans Nielsen Hauge - Vekkelsesmannen og opplysningsmannen 

Referat skrevet av Signe og Sigbjørn Ravnåsen, 31.03.2014

 

Det store opprøret til Hans Nielsen Hauge var på den religiøse arena. I heimen var det tilgang på mye religiøs litteratur, der var det daglig andakter, kirkegang om søndagene og lesing av postillen. Fra ganske ung alder var Hans Nielsen Hauge en religiøs grubler. 25 år gammel fikk han den store avgjørende opplevelsen som gav ham kallet fra Gud. Han beskriver selv opplevelsen ute på jordet i Tune våren 1996 slik:

"….Nå blei mitt Sinn så oppløftet til Gud at jeg ikke sanset meg. At min Sjel følte noe overnaturlig, guddommelig og salig, det minnes jeg til denne Dag……jeg minnes alt det Gode som fulgte fra denne Stund .Især den inderlige brennende Kjærlighet til Gud og Nesten….Jeg ville så gjerne tjene Gud og ba at han måtte åpenbare meg hva jeg skulle gjøre. Da gjenlød det i mitt Indre: Du skal bekjenne mitt navn for Menneskene, formane dem til å omvende seg og søke meg mens jeg finnes."


Glassmaleri fra The Hans Nielsen Hauge Room på St. Olaf Collage, USA som symboliserer åndsopplevelsen. Foto: Signe Ravnåsen

Åndsopplevelsen var en hengivelse. Her lå den skjellsettende opplevelsen som gav Hauge ny livskurs og kraft til sitt livsverk. Han snudde folk innvendig med Ordet, bønn og nye tanker. Han appellerte til arbeidsinnsats og gründervirksomhet for å komme ut av fattigdommen, og gav dem praktisk hjelp og idèer. Han var en enormt nevedyktig og praktisk kunnskapsrik mann! Et opplysningsmenneske av sin tid.

Han plasserte mange av sine gode folk (også gjennom sin praksis som Kirsten Giftekniv)  rundt om på garder som blei drevet opp til mønsterbruk, hjalp dem å starte papirmøller, melmøller, handelshus. Og mange andre virksomheter og aktiviteter. På kort tid var han med å etablere 30 virksomheter rundt i landet fra 1996-1804 da han blei satt inn i tukthus for godt. Altså på 8 år!

Men i løpet av noen få år blei det bygd opp et landsomfattende vennesamfunn som sto i kontakt med hverandre pr brev, ved omreisende predikanter og gjennom Hauges egne brev og bøker. Han var datidens største forfatter. På samme tidspunkt  tidlig på 1800 var det 5 trykkerier i gang i København med å trykke hans bøker.

 


Glassmaleri av forkynneren Hans Nielsen Hage i en fattig bondestue - vekkelsen kom over Norge. Foto: Signe Ravnåsen

 

Hans Nielsen Hauges viktigste bidrag til Norges demokratisering

Men Hauges viktigste bidrag til Norges uavhengighet, nasjonsbygging og demokratisering var hans klare tale om og holdning til menneskets verdighet og selvstendighet i sin bok "De Enfoldiges Lære og Avmektiges Styrke" sier han det slik:

"Gud anser ikke Person, men den som gjør Rett og Rettferdighet".

Mennesket har samme verd for Gud uansett stilling alder og kjønn. Likeverdstanken frigjorde menneskene rundt Hauge til kamp for større rettferdighet. Den gav grunnlaget for selvfølelse og selvstendighet. Han Nielsen Hauge kan derfor sees på som den viktigste person i historien i den nære tiden før 1814. 

 

Relevante lenker:

Les også artikkelen:

Vellykket Haugekonferanse i Kristiansand
20. mars arrangerte Haugeinstituttet sin årlige Haugekonferanse. Denne gangen var fokuset rettet på hva Han Nielsen Hauge og haugianerne har betydd for det folkelige engasjementet i demokratiseringen og oppbyggingen av det moderne Norge.

 

Facebook
Holde deg oppdatert og bli informert om hva Haugeinstituttet driver med ved å følge oss på Facebook. Går du inn på Facebooksiden vår og liker siden vil du automatisk få beskjed når vi legger ut nyheter, kurs, arrangement etc.

Facebookadressen er:  https://www.facebook.com/haugeinstituttet

 

                                                                

 

Del denne siden: