Haugeinstituttet

Transkribering av Hans Nielsen Hauge dokumenter

Prestenes innberetninger til biskop J. Bloch i Christiansand om Hans Nielsen Hauge 1804 !

Haugeinstituttet har i samarbeid med Slekt og Data i Vest Agder fått støtte fra Norsk Kulturråd  for å transkribere ( oversette )  aktuelle Hans Nielsen Hauge brev fra gotisk til latinsk skrift. Av  180 dokumenter som vi har funnet frem til nå  er rundt 50 klare for å bli tilgjengelige for almenheten   

Del denne siden: