Haugeinstituttet

Nyttårstilbud !

Hva med å få mer kunnskap om Hans Nielsen Hauge på nyåret ?

 

Boken Ånd og Hånd gir en oversiktlig innføring i Hans Nielsen Hauges liv og tanker, ikke minst hans innsats for å skape verdier og arbeid for fattigfolk. Hauges etiske tenkning har fått ny relevans i en tid med større behov for etisk kompetanse i næringslivet. I denne 2. utgaven bidrar flere dyktige forskere med aktuelle problemstillinger i lys av Hans Nielsen Hauges etikk, deriblant filosof Henrik Syse, professor Guttorm Fløistad og førsteamanuensis Per Ingvar Haukeland.

 

Nyttårstilbudet er at boken nå er tilgjengelig fra Haugeinstituttets lager !

 

 

Ravnåsen, Sigbjørn
Ånd og hånd - Hans Nielsen Hauges etikk for liv og virke. Luther Forlag 2015.

Pris: 250,- kr + porto

Bestill

Del denne siden: