Haugeinstituttet

Velkommen til spennende fagseminar i Kristiansand

Tirsdag 14. mars ønsker vi deg velkommen til et spennende fagseminar om samfunnsansvar, verdier og entreprenørskap basert på Marthin Luther og Hans Nielsen Hauges tanker. Vi har fått med oss mange interessante foredragsholdere og det blir både dialogseksjon og panelsamtale i åpen dialog med salen denne dagen. Sett av tirsdag 14. mars og meld deg på innen 7. mars.

Martin Luther og Hans Nielsen Hauge - aktuelle i dagens samfunn?

 
Et fagseminar om samfunnsansvar, verdier og entreprenørskap.

Tema under fagseminaret er:

  • entrepenørskap
  • samfunnsøkonomi
  • etikk
  • ledelse
  • kvinneperspektiv

Hovedforedrag ved professor Helje Kringlebottn Sødal (UiA) "Glansbilde eller levende ideal? Minner om Hans Nielsen Hauge".

Pris: 450,- kr (250,- for studenter) Prisen innkluderer varm lunsj.

Påmelding: post@damaris.no innen 7. mars

Sted: NLA Mediehøyskolen Gimlekollen, Kristiansand

 

Program:


09.00-10.00 Registrering og kaffe


10:00-10.30 Åpning av fagseminaret

Velkommen v/ leder av arrangementskomiteen Øistein Garcia de Presno, Haugeinstituttet
Åpning av fagseminaret v/biskop Stein Reinertsen
Konferansier: førsteamanuensis Lars Dahle


10.30-11.00 Samfunnsansvar. Sosialetikk & arbeidsetikk hos Luther og Hauge
Professor Svein Olaf Torbjørnsen (MF)


11.00-11.30 Glansbilde eller levende ideal: Minner om Hans Nielsen Hauge
Professor Helje Kringlebotn Sødal (UiA)

 

11.30 – 12.30 Dialogseksjon

To responser (10 min. hver)

Truls Liland, Programansvarlig (Hauge School of Management/NLA)

Siri Mathiesen, Regiondirektør (NHO)

Spørsmål fra salen – til foredragsholdere og respondenter

 

12.30 – 13.20 Lunsj


13.20 – 13.40 En presentasjon av maleriet Haugianerne, med vekt på Adolph Tidemands relasjoner til sentrale personer i Haugebevegelsen
Kunsthistoriker Tone Kleiv Furnes (rådgiver, Agder & Telemarks bispedømme)


13.40 – 14.10 Entreprenørskapsarven fra Hauge – inn i dagens virkelighet
Magne Supphellen (NHH / HSM/NLA)


14.10-14.25 Å være ung haugiansk-inspirert entreprenør i dag
Daniel Overskott, leder av Laget Interact.

14.25-14.40 Kaffe


14.40-15.50 Haugianisme i vår tid – om verdier og entreprenørskap
En panelsamtale i åpen dialog med salen.

Siri Mathiesen (NHO), Truls Liland (HSM), Daniel Overskott (Laget Interact) og Magne Supphellen (NHH/NLA)
 

15.50 Avslutning av fagseminaret v/konferansier Lars Dahle

 

Last ned og print ut programmet her:

Martin Luther og Hans Nielsen Hauge - aktuelle i dagens samfunn?

 


 

 

VELKOMMEN!

 

ARRANGØR: Haugeinstituttet, Agder og Telemark Bispedømmeråd, NLA Høgskolen

 

Påmelding: post@damaris.no

 

 

Del denne siden: