Haugeinstituttet

Med Sigbjørn Ravnåsen til minne ønsker vi alle en velsignet julehøytid!

Nyhetsbrev fra Haugeinstituttet, desember 2016

Sigbjørn Ravnåsen utenfor sitt hjem i Kristiansand, sommeren 2015.

Læreren, rektoren, Hauge-forskeren, forfatteren, foredragsholderen, amatørskuespilleren og
stortingspolitiker, styreleder og instituttleder for Haugeinstituttet døde av kreft 11. august 2016.

Sigbjørn Ravnåsen hadde så mange roller i løpet av livet, ved siden av å være ektemann, far til fem og
bestefar til tretten.

Det var mange som hadde funnet veien til Voie kirke i Kristiansand 17. august for å ta farvel med Sigbjørn.
I vakker høstsol hadde rundt 300 mennesker samlet seg inne i kirken og etter hvert rundt gravplassen nær
skogen og kirken. Mennesker som hadde satt pris på den ro, dyktighet, trygghet og medmenneskelighet
Sigbjørn viste i alt han drev med. 

Sigbjørnss forskningsarbeidet om Hans Nielsen Hauge resulterte i bokutgivelsen
"ÅND OG HÅND" i 2002 og fikk stor oppmerksomhet.


Fra boklanseringen 27. januar 2014 i kjelleren på Litteraturhuset i Oslo.

Les om den vellykkede boklanseringen av "Ånd og hånd - Hans Nielsen Hauges etikk for liv og virke" her...

Sigbjørn gav ut boka "Ånd og Hånd – Hans Nielsen Hauges etikk for ledelse og næringsliv" allerede i 2002.
I 2014 kom den ut i 3dje opplag i ny format og layout og med undertittelen: "Ånd og Hånd – Hans Nielsen Hauges
etikk for liv og virke». Boka var et resultat av 2 års forsking på lekpredikantens etikk som leder av en landsomfattende
kristen bevegelse og som næringslivsleder. Kortversjon av denne boka er kommet ut som hendige hefter på engelsk,
fransk, russisk, estisk og gassisk. Formidlingen av Hauges etikk og den betydning han hadde for utviklingen av det
norske samfunn var saken han brant for helt siden  200-års feiringen av Hauges åndsopplevelse som ble markert i
1996 over størstedelen av landet, og også av Haugekomiteen i Telemark. Her var Sigbjørn sekretær helt til komiteen
bestemte seg for å stifte Haugeinstituttet i 2005.

Sigbjørn fikk i oppdrag å lede og etablere et styre og selv være instituttleder. Oppdraget skjøttet han samvittighetsfullt
og med entusiasme i 10 år fram til sin død, 75 år gammel.  

I 2008 flyttet han og Signe fra Telemark til Kristiansand for å komme nærmere en av barna. Og i Kristiansand var det
Sigbjørn opprettet et kontor for Haugeinstituttett. Med kristne forretningsmenn og bedriftsledere som sponsorer, og
støtte fra kommune og fylkeskommune, gikk det hele i orden. Sigbjørn var en mester i å knytte nettverk, det viser
adresselista ved Instituttet. Den er på vel 250 navn!   

Men det er nok først og fremst i rollen som Hans Nielsen Hauge i sommerspillet "Spelet om Hans Nielsen Hauge"
de fleste kjenner han. Manuskriptet hadde han selv forfattet. Hver sommer i 13 år organiserte Sigbjørn, sammen
med Signe og 9 amatører to forestillinger på ulike steder i landet.

I 2009 hadde Haugespelet stor suksess med over 800 tilhørere på den populære Kråkevika Amfi i Lindesnes. 

Signe og Sigbjørn Ravnåsen etter storsuksessen med Haugespelet på Kråkevika Amfi i 2009.

Sigbjørn viet sitt pensjonistliv til formidling av en viktig side ved arven etter Hauge: Hauges etiske tenking og praksis
som leder av et stort landsomfattende vennesamfunn og som gründer og næringslivsleder generelt. Som instituttleder
fremmet han det formål som Haugekomiteen formulerte fra begynnelsen: "å halde levande arven frå Hauges liv og verksemd".

Det som dreiv Sigbjørn i hans arbeid var overbevisningen om at Hans Nielsen Hauges etiske
tenking hadde like stor aktualitet i dag som for 200 år siden.


Sigbjør Ravnåsen var en av foredragsholderne på verdenskonferansen "Transform World.
Global Challenges Summit 2012 på Bali.

Sigbjørns budskap om Hauge kom også til fjerne himmelstrøk. Han var bl.a på verdenskonferanse på Bali, i Geneve,
seminar for kristne forretningsfolk og bedriftsledere i Tallin, for pastorer og menigheter i Kiev og i Nairobis slumområde.
Sigbjørn var en ildsjel, ivrig engasjert i å få fram arven etter Hans Nielsen Hauge, det tosidige ved denne mannens
ideologi: "Ånd og Hånd" og den gjerning han gjorde i det fattige Norge på 1800-tallet. Stadig refererte han til professor
Francis Sejersteds ord: "Hans Nielsen Hauge er en forutsetning for det moderne Norge".

Sigbjørn på besøk i Nairobislummen. Her utkledd som en strikkende Hauge. Turen resulterte
i et Hauge-prosjekt i den kenyanske hovedstaden der formidling av Hauges forretningsideer
ble brukt for å inspirere fattige til å starte egne bedrifter. 

 

En inspirerende foredragsholder

Mange opplevde Sigbjørn som inspirerende foredragsholder med tema "Hans Nielsen Hauge, mannen som
forandret Norge". Utallige var hans foredragsrunder i pensjonistlag, formiddagstreff, historielag, senioruniversitet,
skoler og kulturarrangementer. Det som dreiv Sigbjørn i arbeidet var hans overbevisning om at Hauges etiske
tenking hadde like stor aktualitet i dag som for 200 år siden. Sammet med frivillige dyktige medhjelpere ble det
utviklet undervisningsopplegg for skoler og prosjekt for etisk kompetanseutvikling i bedrift og ledelse med
Hans Nielsen Hauge som premissleverandør. 

 

Sykdommen

Så kom plutselig sykdommen! Aggressiv nyrekreft med spredning til lever og bekkenben tok hans liv
på kort tid.I slutten en av april fikk han signaler om helsetilstanden. 5. mai kom det sjokkerende budskapet:
½ år igjen å leve! Han valgte å ta en knallhard behandling, men etter to måneder tok Sigbjørn avgjørelsen:
Det er nok! Alle krefter og håpet om bedring hadde tatt slutt .Han var klar og bevisst helt till slutt .Han samlet
de siste kreftene for å ta avskjed med sine 13 barnebarn, og gi dem i hånda første utgaven av boka "Ånd og
Hånd". Arbeidet med den hadde betydd så mye for ham, og de haugianske verdiene den målbar ville han gi
videre til de som skulle leve videre e er han.  

Merkelig nok hadde han aldri ha smerter under si korte sykeleie. Rolig dro han sisiste sukk med Signes hand i sin.
Et 52 år langt ekteskap var slutt. Så sovnet han inn til ord fra Bjørn Eidsvågs salme "Til alle tider". Evangeliet som
han hadde bygd hele si liv på, bar han inn i døden. Så vil vi huske Sigbjørn Ravnåsen som den mannen som gav
de siste 10 årene av sitt liv med dyktighet, ro, inspirasjon, målbevissthet og solid faglige kunnskap som leder av Haugeinstituttet.  

Hør salmen "Til alle tider" med Bjørn Eidsvåg her.

 

Ativiteter som har vært og veien videre

I året som har gått har det vært god aktivitet i Haugeinstituttet. Helt frem til april var Sigbjørn Ravnåsen
rundt og holdt foredrag om Hans Nielsen Hauge. Det har vist seg at flere har interesse for Hauge, ikke bare
som en historisk person, men som aktuell inspirasjon for oss i dagens samfunn.

Tom Kjetil Murberg, som har hatt sin praksis i Haugeinstituttet, har også bidratt aktivt til å spre interesse for
Hauge gjennom året. Han har blant annet fått mulighet til å stå på stand og presentere Haugeinstituttet og
aktuell litteratur om Hauge rundt om i landet. I tillegg har han skrevet bok om Hauges reiser, og samarbeidet
tett med Sigbjørn i Haugeinstituttets daglige virke.

 

Det er ingen tvil om  at Sigbjørn sitt store engasjement var en avgjørende drivkraft for Haugeinstituttet.
Hans bortgang vil nødvendigvis påvirke veien videre. Ved Haugeinstituttets representantskapsmøte
den 23. november i år ble det fremlagt flere ulike alternative løsninger for Haugeinstituttet og Haugekomiteens
fremtid. Det vil til det neste møtet en gang på nyåret 2017 bli foretatt visse sonderinger med miljøer som det
kan være aktuelt å samarbeide med.

Haugeinstituttet ønsker å tilby tre flotte bøker om Hans Nielsen Hauge idisse juletider for kun kr. 320,-.
Tilbudet gjelder:

•     Ånd og Hånd (Sigbjørn Ravnåsen, 2015)

•     Hans Nielsen Hauge på vandring (Tom Kjetil Murberg, 2016)

•     Historien om Haugeinstituttet i 10 års jubileumsskrift (red. Signe Ravnåsen, 2015)

•     Spirit and Hand—en kortversjon av Sigbjørn Ravnåsens bok (2011)

 

Bestilling av bøker kan gjøres her.. eller du kan ring på telefon 984 64 990 

 

Vi avslutter med Hauges egen julesalme, og ønsker dere alle en velsignet julehøytid og alt godt
for det nye året!

 

"Jeg er hos Gud i nåde, hva skader verden meg om den en stund får råde og stenge meg min vei! Vil den mitt legem binde i fengslets mørke skjul, skal ånden seier vinne og holde glad sin jul."  

 

Del denne siden: