Haugeinstituttet

Hva med å legge Hans Nielsen Hauge under juletreet i år?

Mens vi venter på julen kan Haugeinstituttet tilby tre flotte bøker om Hans Nielsen Hauge til kun kr 320,-

Historikeren Karsten Alnæs karakteriserer Hans Nielsen Hauge som en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie.

Nå i adventstiden ønsker derfor Haugeinstituttet å bringe Hans Nielsen Hauge frem i lyset og gir deg her et unikt tilbud. 

Interesserte kan ta kontakt på tlf 984 64 990 eller post@haugeinstituttet.no

 

 

Tilbudet gjelder bøkene:

 • Ånd og Hånd  Hans Nielsen Hauges etikk for liv og virke av Sigbjørn Ravnåsen ( 2015 )
   
 • Hans Nielsen Hauge på vandring i Danmark og Norge 1796 - 1804 av Tom Kjetil Murberg ( 2016 )
   
 • Historien om Haugeinstiituttet  i 10 års jubileums festskriftet,  redaktør Signe Ravnåsen   ( 2015 ) 
  eller som et alternativ til det siste
   
 • Spirit and Hand  en kortversjon av Sigbjørns bok.  ( 2011 )

 

 

Ånd og hånd - Hans Nielsen Hauges etikk for liv og virke. Luther Forlag 2015.

Ravnåsen, Sigbjørn

Boken gir en oversiktlig innføring i Hans Nielsen Hauges liv og tanker, ikke minst hans innsats for å skape verdier og
arbeid for fattigfolk. Hauges etiske tenkning har fått ny relevans i en tid med større behov for etisk kompetanse i næringslivet.
I denne 2. utgaven bidrar flere dyktige forskere med aktuelle problemstillinger i lys av Hans Nielsen Hauges etikk, deriblant
filosof Henrik Syse, professor Guttorm Fløistad og førsteamanuensis Per Ingvar Haukeland.

 

Hans Nielsen Hauge på vandring - I Norge og Danmark 1796-1804

Haugeinstituttet, forfatter Tom Kjetil Murberg, 2016

 

Haugeinstituttet 10 år

Dette heftet ble utgitt til Haugeinstituttets 10 års jubileum i 2015 og dokumenterer alt arbeid Haugeinstituttet har jobbet med
disse årene. 

Redaktør for festskriftet: Signe Ravnåsen
Medskribenter: Sigurd Røysland, Peter Tore Gabrielsen

 

Spirit and Hand. Hans Nielsen Hauge`s ethical framework for mamagement and business (2011)

Engelsk kortversjon av boken Ånd og Hånd, 2011. Den egelske kortversjonen har også vært
grunnlaget for oversettelse til andre språk som Gassisk, Estisk, Fransk og Russisk.
 

Interesserte kan ta kontakt på tlf 984 64 990 eller post@haugeinstituttet.no

Les gjerne artikkelen: 

Hans Nielsen Hauges enorme betydning for samfunnsutviklingen i Norge (18.06.2014)

 

 

God adventstid!

Haugeinstituttet

 

 

Del denne siden: