Haugeinstituttet

En helaften om Hans Nielsen Hauge i Fredrikstad

I forbindelse med Forskningsdagene denne uken arrangerte Høgskolen i Østfold en helaften om Hans Nilesen Hauge på Litteraturhuset i Fredrikstad onsdag 28. september.

hans nielsen

Haugeseminaret på Litteraturhuset i Fredrikstad ble innledet med minneord om instituttleder Sigbjørn Ravnåsen ved
Haugeinstituttet av Rania Maktabi ved Høgskolen i Østfold. Det ble ett minutts stillhet for å bevare hans gode minne.

 

 

Haugekvelden startet med at Trond Enger leste høyt fra Hans Nielsen Hauges egne skrifter. Høgskolelektor Hans Petter Hermansen holdt det første foredraget som omhandlet Hans Nielsen Hauges rolle i Norgeshistorien. Der ble det drøfter kortsiktige og langsiktige konsekvenser av hans liv og virke i sosiale, kulturelle, religiøse og politiske liv. Hermansen er historiker og har skrevet en rekke artikler med tema fra lokal, nasjonal og internasjonal historie.

I pausen var det flere som kom bort til Haugeinstituttets stand der Tom Kjetil Murberg solgte bøker, hefter og film om Hans Nielsen Hauge.

Etter pausen fremførte Terje Brevik fra Vandreteatret en Hans Nielsen Hauge monolog. Høgskolelektor Arve Negaard ved Høgskolen i Østfold fulgte opp med å holde foredrag Hans Nielsen Hauges samfunnskritikk og bedrifters samfunnsansvar og hadde et politisk perspektiv på Hans Nielsen Hauges virksomhet. Han satte Hauge inn en historisk sammenheng og drøftet hans relevans i vår tids debatt om bedrifters samfunnsansvar. Negaard er historiker og har arbeidet med tema innen organisasjonsteori, etikk, økonomi, og folkehelse.

Til slutt gav tidligere prest Jorunn Wendel i Metodiskirken i Fredrikstad sine kommentarer.

 

Aktuelle lenker:

Leserbrev, Fredrikstad Blad 27 september 2016
Det er nok å ta av for den som vil sette seg inn i Hans Nielsen Hauges virksomhet som grunder, skriver Trond Enger. 

 

Del denne siden: