Haugeinstituttet

Sigbjørn Ravnåsen til minne. Av Knut Arild Hareide, Partileder, KrF

Tidligere stortingsrepresentant, forfatter og Hauge-forsker Sigbjørn Ravnåsen er gått bort, kort tid før sin 75-årsdag.

Sigbjørn Ravnåsen ble født i det daværende Herefoss kommune, nå Birkenes, i Aust-Agder. Etter endt utdanning arbeidet han som lærer flere steder i landet, før han i 1970 kom til Gvarv i Sauherad kommune i 1970. Her ble han ansatt som rektor ved Hjuksebø skule. I 1972 meldte han seg inn i Kristelig Folkeparti, og i 1975 ble han medlem av kulturstyret i Sauherad kommune.

Han var også leder for kulturstyret en periode, og medlem av kommunens administrasjonsutvalg. Ved stortingsvalget i 1989 ble han nominert på andre plass, og da Solveig Sollie ble statsråd i Syse-regjeringen, møtte han som fast representant. Også i den neste perioden var han Sollies varamann, og har i alt møtt på Stortinget i ett år og 183 dager. Som fast representant, satt han i landbrukskomiteen. Han hadde også det viktige vervet som innpisker i stortingsgruppa.

Organisasjonsarbeid har han også drevet, både som lokallagsleder for KrF i Sauherad og fylkesleder i Telemark KrF gjennom en rekke år. Tillitsverv i Normisjon og i menighetsrådet har han også funnet tid til.

I de senere årene var det likevel mer kulturarbeid enn politikk som fylte dagene hans. Arven etter Hans Nielsen Hauge var et interessefelt som har gitt seg mange utslag. I 2002 ga han ut boka «Ånd og hånd. Hans Nielsen Hauges etikk for ledelse og næringsliv» på Luther Forlag. Boka er senere kommet i ny utgave, og er et resultat av det arbeidet han gjorde som forsker og prosjektleder i Telemarksforsking, Notodden fra 1998 til 2001. Fram til 2005 fortsatte han i en forskerstilling i Telemarksforskning. På den tiden flyttet han og hans Signe til Kristiansand, der han etablerte stiftelsen Haugeinstituttet, der han var styreleder og fagleder fram til sin død.

Politisk arbeid var ikke Sigbjørns viktigste prioritet de senere årene, men både han og kona Signe har gjerne deltatt på lokallagets møter når det passet inn i programmet. Men det var «Hauge-formidling» han brant for Mange har opplevd foredragsholderen komme ruslende inn, kledd som Hans Nielsen Hauge, med et strikketøy i hendene og syngende på en salme. Slike foredrag holdt han så lenge han maktet.

Sigbjørn Ravnåsen vil bli husket som en blid og omgjengelig mann. De mange årene i Telemark klarte ikke å slipe det sørlandske ut av språket hans. Dette skulle egentlig vært en hilsen til ham på merkedagen. I stedet blir det en siste hilsen og takk for mange års innsats for både parti og samfunn, og for viktig kulturformidling. Fred over Sigbjørn Ravnåsens minne.

Knut Arild Hareide Partileder, KrF

Av Knut Arild Hareide, Partileder, KrF
16.08.2016 13:04

 

Del denne siden: