Haugeinstituttet

Haugekonferansen og jubileumsfesten ble en suksess

Sigbjørn Ravnåsen, instituttleder i Haugeinstituttet er svært fornøyd med både Haugekonferansen og jubileumsfesten som ble arrangert 5. november.

- Vi er veldig godt fornøyd med både dagkonferansen og jubileumsfesten, sier Ravnåsen noen dager etter den store dagen.
Dette ble en suksess! Vi kom veldig godt ut av det og har fått mange gode tilbakemeldinger på både konferansen og festen.
Det var veldig god stemning med masse folk og representanter fra både Kristiansand kommune og Fylkeskommunen.
Dette viser oss at det arbeidet vi driver med blir verdsatt, og blir sett på som viktig her på Sørlandet. At vi blir lagt merke til
av det politiske miljøet, forteller oss også at vi har en fremtid, og at vi har blitt en virksomhet som fungerer her sør.

 

Haugekonferansen 2015

Hans Nielsen Hauge. Pioner for sin tid - en inspirasjon for vår tid?

 

Populært og interessant foredrag med Linda Haukland fra Universitetet i Bodø. Hun delte rikelig og engasjerende ut sin
kunnskap om Hauge og haugianerne og deres store felles mål: Forkynne Evangeliet og bekjempe fattigdommen.

 

Foredragsholder Per Ingvar Haukeland til venstre i samtale med Jørgen Lolleke. Haukeland holdt et flott foredrag
om "Livet på det store bruket. Hauge og skaperverket".

 

Haugekonferansen 2015 ble en suksess! Medforfatterne av den nye reviderte utgaven av boken
"Ånd og Hånd" holdt foredrag om hvert sitt temaet for en lydhør forsamling.

 

Toril Hagen, mangeårig amatørskuespiller i Haugespelet, framførte akten om Lucine Nesterud  som var blant de unge
"Haugevennene" på Toten, og som først reiste til Christiania og startet vevstue sammen med 3 av søstrene sine, og så
deretter giftet seg med trykkerieier og haugianer  Hans Bacherud i Kristiansand , etter anmodning fra H.N.Hauge.
Lucine blei 5 år seinere enke og giftet seg da med sin tidligere forlovede og ungomskjæreste Ole P Moe som på
anmodning fra Hauge kom tilbake til Lucine og giftet seg med sin hjertens kjær.

 

Det ble en fantastisk hyggelig jubileumsfest fro Haugeinstituttet. Folk koste seg med god mat, hyggelig samvær og
flott underholdning. Det ble også delt ut jubileumsgaver og pengegaver. Fra Kristiansand kommune fikk Haugeinstituttet
et flott maleri av Skoleskipet Sørlandet. Fylkeskommunen deltok også på selve jubileumsfesten og hadde både en flott
hilsen til jubilanten, og pengegave.

Signe Ravnåsen mottok sammen med Sigbjørn blomster fra Haugekomiteen og mange takkens ord for å ha
stått sammen side ved  side i arbeidet for Haugeinstituttet i disse første  10 årene.

 

 

 

Del denne siden: