Haugeinstituttet

Flott omtale av boken Ånd og Hånd - Hans Nielsen Hauges etikk for liv og virke

Nå vil redaktør i avisen Norge I DAG ha Hauge-fokus. Ansvarlig redaktør, Finn Jarle Sæle har lest den nye reviderte utgaven av boken "Ånd og Hånd - Hans Nielsen Hauges etikk for liv og virke", og skriver 19. juni at en avis med fokus på vekkelse og kirkevekst må ha Hauge-fokus. En avis og et kamporgan for småbedriftene som skaper arbeidsplassene i landet, må også ha Hauge-fokus. Hauge er ikke bare vekkelsens far i Norge, men også småbedriftenes.

 

Ansvarlig redaktør i Norge I DAG, Finn Jarle Sæle, skriver at arven etter Hans Nielsen Hauge er basis for alt hva de gjør i avisen. Han har selv lest mange Haugebøker som har gjort sterkt inntrykk og gleder seg over hver ny bok om Hans Nielsen Hauge.

Forfatter Sigbjørn Ravnåsen får positiv omtale for sin glimrende sammenfatning av Hauges etikk for liv og virke i den nye utgaven av boken ÅND OG HÅND. Hauges eventyrlige historie blir i boken fortalt med mange sitater og eksempler fra Hans Nielsen Hauges liv.

ÅND OG HÅND – Hans Nielsen Hauges etikk for liv og virke, er en herlig bok som aktualiserer vår Hauge-begeistring, skriver Finn Jarle Sæle.

Sagt i den nye Haugeboka

Skrevet av: Ansvarlig redaktør Finn Jarle Sæle, Avisen Norge I DAG (19. juni 2015)

Kristenfolket har ennå igjen å ta inn over seg hele dybden i engasjementet til historiens største norske vekkelsespredikant, Hans Nielsen Hauge. Sigbjørn Ravnåsen gir oss et bidrag til å gjøre det, med nyutgivelsen av boka Ånd og Hånd, Hans Nielsen Hauges etikk for liv og virke.

Fem samfunnsdebattanter belyser ulike konsekvenser av Hauges ethos i dag:

 • Filosofen Henrik Syse har følgende å si: - For det første opererer Hauge med et menneskesyn der menneskets verd strekker seg utover det dennesidige og herværende.
   
 • Jørn Buer Olsen, spesialist på ledelse og etikk sier: - I Hauges virksomhetside finnes flere formuleringer om hvordan vi kan hjelpe vår neste til å overleve. Han ville skape arbeidsplasser og bedrifter «så ledige Hender faa arbeyde».
   
 • Filosof og professor emeritus, Guttorm Fløystad, har følgende å si: - Hauge fortalte også om hvordan Jesus fremhevet kvinnene.
   
 • Per Ingvar Haukeland, økofilosof og forsker skriver: Hauge viste at kjærlighet til Gud ligger under moralsk mot til å gjøre en forskjell.
   
 • Men det sterkeste av alle disse inspirerende bidrag gir stipendiat ved universitetet i Nordland, historiker og forfatter Linda Haukland: - Hauges radikalitet lå nettopp i å demonstrere likeverdet der det til nå var vanlig å fornekte det.

Historien om Olai Kullbernner, uektefødt «lausunge», med en farfar og riksdagsrepresentant på Eidsvoll i 1814, som ikke brød seg om barnebarnet, rører til tårer.

Haukland skriver om Olai: - Han var analfabet, men lærte seg å lese og skrive etter møtet med «leseren»? De kjøpte også et hus til ham. Olai kom til å reise rundt og fortelle at det var ingen løsunger i Guds familie.

Aktuelle lenker:

Vellykket boklansering på Litteraturhuset i Oslo

Snart kommer ny revidert utgave av boken ÅND OG HÅND - Hans Nielsen Hauges etikk for liv og virke

 

Bestill boken:

Ånd og hånd - Hans Nielsen Hauges etikk for liv og virke

Ravnåsen, Sigbjørn
Luther Forlag 2015
kr 249,-          

 

Del denne siden: