Haugeinstituttet

Vellykket boklansering på Litteraturhuset i Oslo

Det ble en vellykket og inspirerende boklansering tirsdag 27. januar av Sigbjørn Ravnåsens bok Ånd og hånd - Hans Nielsen Hauges etikk for liv og virke.

Boklansering med blant annet Henrik Syse

En fullsatt kjeller på Litteraturhuset bekrefter interessen og viktigheten av en mer bevisst holdning rundt etikken i vårt samfunn. Forfatter Sigbjørn Ravnåsen var både takknemlig og utrolig fornøyd med lanseringen av sin bok Ånd og hånd, som denne gangen har fått en ny og spennende aktualitetsdel om Hans Nielsen Hauges etikk for liv og virke. Den nye aktualitetsdelen er skrevet av fem samfunnsengasjerte skribenter som alle var med under panelsamtalen, blant annet filosof Henrik Syse. I boken Ånd og hånd – Hans Nielsen Hauges etikk for liv og virke, kan du lese om hvem Hauge var, hans etikk og en rekke eksempler på hvor relevant denne tenkningen er i dag. Første utgave av boken kom ut i 2002.

Nå er boken gjort mer allmenn, og tar i aktualitetsdelen for seg Hauges tanker og holdninger til menneskelivet, familielivet, arbeidslivet, samfunnslivet og livet på jorda.

Forfatter Sigbjørn Ravnåsen og ordstyrer og forlagssjef i Luther Forlag, Morten Stærk, var begge svært fornøyde med boklanseringen.

Morten Stærk fra Luther Forlag var ordstyrer under lanseringen og panelsamtalen som så mange kom for å høre. Med hans flotte regi og de gode spørsmål, ble dette en stor opplevelse for mange av tilhørerne.Det to timers tettpakkede programmet inneholdt en rekke historiske anekdoter om Hans Nielsen Hauge, refleksjoner om Haugeperspektivet på en rekke temaer, og aktualiseringer for liv og virke.

Industrigründer, storbonde, skipsmegler, forkynner, brennevinbrenner og forfatter. Den bemerkelsesverdige skikkelsen Hans Nielsen Hauge startet Norges første folkebevegelse og la ifølge flere historikere grunnlaget for vårt moderne demokrati. Under panelsamtalen ble det stilt spørsmål om hvilken betydning Hauge-arven har, og hva vi kan lære av ham i dag. Les mer om hvem Hans Nielsen Hauge var her...

Deltagerne i panelet var:

Forfatter Sigbjørn Ravnåsen
Professor emeritus Guttorm Fløistad
Forsker og historiker Linda Helén Haukland
Rådgiver Jørn Bue Olsen
Forsker og dr. philos Per Ingvar Haukeland
Filosof Henrik Syse
 

Samfunnslivet – Filosof Guttorm Fløistad

Tidligere professor i idéhistorie og medlem av Verdikommisjonen, Guttorm Fløistad har skrevet bidraget om Hans Nielsen Hauge i samfunnslivet. - Måtehold er noe av det mest forsømte i vårt samfunn, sa Fløistad i sitt innlegg under panelsamtalen. - Egoismen er en fare for det gode formål sa han videre, og trakk Hauge rett inn i vår tid: «Når vi går inn i det gode, så taper det onde makten». «Der det gode tar form, taper det onde». Hauges etikk er allmenn og ikke spesielt kristen, derfor er det en anvendt filosofi. Det er den spesifikke forpliktelsen og kjennskapen til etikken som gir den praktiske etikk. Så hvordan får man denne etiske holdningen uten å være kristen, spurte han? Jo, vi har fri vilje og vi må arbeide for at den blir pliktoppfyllende.

Livet på jorda - Filosof Per Ingsvar Haukeland

Per Ingvar Haukeland sies å være Arne Næss arvtager, og kunne slå fast at også han klatrer i trær. Haukeland stilte spørsmål om det åndelige har noe relevans i dette samfunnet. Trenger vi en Gud? Vi søker en lengsel etter mening kunne han slå fast og trakk fram kombinasjonen mellom Ånd og hånd. Ånden trenger hånden for å gi frukt, og hånden trenger ånden for å gi retning. Han trakk fram storgården som et bilde der forvaltningen, foredlingen og fordelingen er det sentrale.  – Vi skal sette det i omløp for å fremme kjærlighet sa han. Haukeland, som også har skrevet bok med filosof Arne Ness, er svært opptatt av naturens skjønnhet og at vi mennesker må bli mer opptatt av å ta vare på det vakre vi har. Vi mennesker må ha grønne verdier for å kunne ta vare på naturens stråleglans, sa han.

Arbeidslivet - Rådgiver Jørn Bue Olsen

Rådgiver, konsulent og foredragsholder Jørn Bue Olsen har doktorgrad i ledelse og etikk, og har skrevet aktualitetsdelen om arbeidsliv i boken. - Hans Nielsen Hauge er en mann jeg måtte trekke fram i mitt arbeid, sier han. Hauges virke i næringslivet er så underkommunisert, og det er jeg flau for. Hans Nielsen Hauge hadde en spesiell kombinasjon mellom etikk og lønnsomhet som bedrifter i dag har mye å lære av, spesielt når det gjelder ansatte og den tilliten man gir dem. Han trakk også fram at Hauge gav alle en sjans, om de var eldre, kvinner, kriminelle eller uføre. Menneskeverdet sto sentralt, noe Stormberg i dag kan være et godt eksempel på. Der er hver fjerde ansatt en person som har havnet utenfor. Får de en sjans og får de tillit, viser det seg at de blir gode arbeidstagere. Jørn Bue Olsen ønsker seg mer fokus på entreprenørskap i Hauges ånd, og i boken skriver han om hvorfor Hauge var så vellykket og om hvordan vi kan la oss inspirere i næringslivet og med entreprenørskap.

Familielivet - Forsker Linda H. Haukland

Linda Haukland har tidligere holdt foredrag om kvinnene i Hauges liv, og hun trakk fram hvor viktig det var å ta vare på den visdom og klokskap tidligere generasjoner hadde. Dette er en mangelvare i dagens samfunn. Hun så det som en fare at vi manglet positivt syn på den arven. Det er mange krefter som splitter familien, sier hun og har skrevet en del om dette i den nye aktualitetsdelen i boken Ånd og hånd.

Menneskeverdet - Filosof Henrik Syse

Mange var kommet for å høre filosof Henrik Syse snakke om menneskeverdet. Han tok blant annet oppgjør med reduksjonisme og minnet om behovet for å reflektere og handle etisk.

«Hauges etikk og samfunnssyn uttrykker tro på skaperkraft, gründervirksomhet og menneskelige fremskritt. Samtidig nærer det ingen illusjoner om at mennesket ikke ligger under for fristelser, selvhevdelse, sykdom og død. Menneskelivet leves i denne verden, ikke i en idealisert utopi.»

«Hauges etikk anerkjenner menneskets skapertrang og den motivasjonen som ligger i å utgjøre en forskjell for seg selv og samfunnet rundt.»

 

Tre sentrale trekk i Hauges tenkning

Hovedforfatter av boken, Sigbjørn Ravnåsen trakk fram tre sentrale trekk i Hauges tenkning.

  • Brorskapstankegangen
  • Forvalteransvaret
  • Likeverdstanken

 

Bestill boken

ÅND OG HÅND – Hans Nielsen Hauges etikk for liv og virke

Boken fås kjøpt i bokhandel eller på nettsiden www.lutherforlag.no om få dager.

Del denne siden: