Haugeinstituttet

Lederutviklingskurs i Bergen - høst 2014

Lederkurset vil gå over fire samlinger der temaet er Lederutvikling basert på Hans Nielsen Hauges etiske tenkning og praksis. Kurset retter seg mot ledere i ulike virksomheter, på alle nivå som ønsker en verdiforankret basis for sitt lederskap.

Lederutviklingskurset i Bergen vil initiere en prosess der vi setter fokus på viktige strategiske suksessfaktorer som bygger opp fremragende virksomheter.

Program for lederutviklingskurset kan du laste ned her...

Innhold

Suksessfaktorer vektlegges i hovedtemaene:

  • Fellesskap og samhandling
  • Arbeid og ledelse
  • Anerkjennelse og likeverd
  • Profitt og forvaltning

Gjennom foredrag og dialog vil vi gi rom for refleksjon og arbeid med hvordan man kan realisere disse verdiene på den enkelte arbeidsplass.

I kursopplegget vårt vektlegges arbeidet med å styrke kunnskap og bevissthet i forhold til de mellommenneskelige relasjonene og de etiske sammenhengene som ansatte og ledere møter i forhold til sine medarbeidere på arbeidsplassen.

Kurset gjennomføres over et halvt år med fire samlinger.

Kursholdere/foredragsholdere:

Sigbjørn Ravnåsen
Forsker og forfatter, instituttleder Haugeinstituttet

Jørn Bue Olsen
Siv.ing., ekon.dr. i etikk og ledelse

Magne Supphellen
Professor Handelhøyskolen i Bergen
ved Institutt for Strategi og Ledelse.

Yngve Tvedt
Plattformsjef

Kjell Inge Jørgensen
Installasjonsleder

Guttorm Fløistad


Instituttleder Sigbjørn Ravnåsen  i møte med Kjell Inge Jørgensen og Yngve Tvedt  i Bergen  tidligere i år.

Kurspris:

Kr 25 000,- Dekker kursmateriell, bevertning. Eventuell overnatting vil komme i tillegg.

Påmelding til:

Haugeinstituttet ved instituttleder Sigbjørn Ravnåsen

E-post: Sigbjørn Ravnåsen

Tlf: 915 50 663

Påmeldingsfrist: Uke 40

 

Facebook

Følg Haugeinstituttet på Facebook for å holde deg oppdatert med det som skjer.

Facebook: www.facebook.com/haugeinstituttet
 

YouTube

På Haugeinstituttets YouTube-konto kan du se og høre foredrag fra ulike konferanser og seminarer.

YouTube: www.youtube.com/Haugeinstituttet
 

 

Del denne siden: