Haugeinstituttet

Boken ÅND OG HÅND om Hans Nielsen Hauge er utgitt i Estland

Boken ÅND OG HÅND om Hans Nielsen Hauges etikk for ledelse og næringsliv er nå publisert i Estland i en kortversjon. Boken er skrevet av Sigbjørn Ravnåsen og ble utgitt i 2011. 26. april 2014 ble det arrangert et Lederseminar i Tallinn i Estland der Hauginstituttets leder Sigbjørn Ravnåsen var invitert som foredragsholder. Tittelen på foredraget var: "The Man who changed Norway. Hans Nielsen Hauge and his ethics"

Utgivelsen i Estland fant sted i forbindelse med et større lederseminar i Tallinn 26. april 2014. Sigbjørn Ravnåsen, leder for Haugeinstituttet, var invitert som foredragsholder for 70 ledere fra blant annet business, kristne organisasjoner og utdanningssektoren. Tittelen på foredraget var: "The Man who changed Norway. Hans Nielsen Hauge and his ethics"

I løpet av vinteren 2014 hadde Sigbjørns kortversjon om Hans Nielsen Hauge, "ÅND og HÅND",  blitt oversatt fra engelsk til estisk og trykket opp i 1000 eksemplarer. Etter foredraget på lederseminaret ble oversettelsen presentert, og forfatteren fikk i oppdrag å signere bøker som ble solgt. Med stort engasjement var arbeidet med boka om Hans Nielsen Hauge fullført i løpet av kort tid, og mange gav uttrykk for at det Hauge står for som åndelig veiviser og som samfunnsbygger, også er aktuelt i Estland den dag i dag. 

Haugeinstituttet får 12. mai besøk av Marek Jallai som var en av  initiativtakerne til oversettelsen av boka og selve lederseminaret. Under besøket vil det bli drøftet et eventuelt videre samarbeid mellom interessegrupper i Estland og Haugeinstituttet.

 

Boken "ÅND og HÅND", utgitt 2011 er nå å få tak i på flere språk:

  • Kortversjon av boka på engelsk (2012)
  • Kortversjon av boka på estisk (2014)
  • Kortversjon av boka på fransk  (2001) 

 

Les mer om boken ÅND og HÅND - Hans Nielsen Hauges etikk for ledelse og næringsliv her...

 

Del denne siden: