Haugeinstituttet

Programmet er nå klart for lederutviklingskurs i Bergen vinter/vår 2014.

Tema: Prestasjonskultur basert på Hans Nielsen Hauges etiske tenking og praksis.

Program for Haugeinstituttets lederutviklingskurset i Bergen er nå klart.

Påmeldingsfrist: 10.02 2014

 

Lederkurset retter seg mot ledere i ulike virksomheter, på alle nivå som ønsker en verdiforankret basis for sitt lederskap. Kurset har 4 samlinger.

Kurset vil sette fokus på strategiske suksessfaktorer som bygger opp fremragende virksomheter:

  • Fellesskap og samhandling
  • Arbeid og ledelse
  • Anerkjennelse og likeverd 
  • Profitt og forvaltning

Se program her...

 

Påmelding til:

Haugeinstituttet ved instituttleder Sigbjørn Ravnåsen.

E-post: Sigbjørn Ravnåsen

Tlf: 915 50 663

 

Del denne siden: