Haugeinstituttet

The Geneva Institute Conference 6. Juli 2013

Hans Nielsen Hauge. The man who changed Norway - A role model for ouer time?

 

Sigbjørn Ravnåsen var invitert fra Haugeinstituttet til The Geneva Institute for å holde foredrag ved en internasjonale konferanse for ledere fra mange forskjellige land og verdensdeler. Tittlen på foredraget var: “Hans Nielsen Hauge. The man who changed Norway- A role model for our time?”

 

I tillegg til den norske modellen ble også andre personer presentert som har hatt stor betydning for utvikligen i sitt land.  Spesielt interessant var foredraget om ……….fra Sør-Korea som gjorde en stor innsats for å få motivere det sør-koreanske folk etter Koreakrigen til å løfte i flokk for å bygge opp landet fra ruiner til et modern samfunn med et fungerende demokrati.  Det varflere  interessante paralleller å finne hos Hauge og ……fra Sør-Korea. Begge var kristne, begge hadde et sterk samfunnsengasjement og begge ville være med å løfte et kuet folk til bedre sosiale kår.

Konferansen var nettverksbyggende. For Haugeinstituttet ble denne konferansen en viktig arena for nye faglige nettverk og samarbeidsmuligheter.   

 

Sigbørn Ravnåsen i samtale med en deltager fra India.

 

Sigbjørn og Hal Jones, president for  Global Hope Network International, og leder for konferansen som varte en uke.

 

To deltakere, fra Norge Signe Ravnåsen og fra Hawai Ruth Tsujimura.

 

 

 

Del denne siden: