Haugeinstituttet

Vær med å formidle historien og kulturarven etter Hans Nielsen Hauge!

Start opp med samtalegrupper om Hans Nielsen Hauge denne høsten. Haugeinstituttet har utarbeidet hjelpematriell.

Vær med å formidle historien og kulturarven etter Hans Nielsen Hauge!

Høsten er en fin tid til å samle «venner og venners venner» til hyggelig samvær hjemme rundt et inspirerende og kunnskapsrikt tema. Litt å spise i all enkelhet og kombinert med den gode samtale om en viktig person i vår historie var kanskje noe nytt og spennende for venneflokken.

Hans Nielsen Hauge var også en unik gründer

Hans Nielsen Hauge  har betydd mer for det samfunn vi har i dag enn den åndsvekkelsen  han er mest kjent for. Han eide og var involvert i eiendom, jordbruk, kornmøller, fiskeforedling, forlagsvirksomhet, fabrikkvirksomhet, handelsnæringer, tekstilindustri, skipsverft og shipping. Og det meste av det han og hans venner tjente blei investert i ny virksomhet. Han var den første store gründeren i industrialiseringa av Norge. Han var en kombinasjon av predikant, åndshøvding og bedriftsleder. Professor emeritus i sosiologi Sigurd Skirbekk ,investor og millionær Jens Ulltveit-Moe og økonomiprofessor Erik S. Reinertsen er enige om at det som er basis for den kristne protestantiske tro, etikk og arbeidsmoral  har gitt oss de verdiene som har gjort oss rike. Mens den sekulære velferdsstat som Norge er i dag ikke kan gi oss en bærekraftig utvikling (Finansavisen påskenr. april 2012)  Det moralske fundamentet som vår kristne kulturarv har gitt oss og som har ført fram til den velstand vi har i dag, er i ferd med å smuldre bort. Boken  Ånd og Hånd forfattet av Sigbjørn Ravnåsen, gir en fin innføring i hvordan Hauge og de første Haugianerne på 1800-tallet la grunnlagsverdier  for Norges samfunnsutvikling  som skulle vise seg å være holdbare fram til i dag. 200 år! Neste år er det 200-års jubileum for vår grunnlov. Mon tro om Hans Nielsen Hauge og haugianerne blir nevnt?

Start samtalegrupper om deres betydning og aktualitet. Haugeinstituttet har laget hjelpestoff til samtale og refleksjon i et studiehefte som er utarbeidet etter boka  Ånd og Hånd. Meld på vennegruppa di til Haugeinstituttet som studiegruppe, da er du samtidig med å støtte instituttets arbeid med noen off. midler. Ta kontakt!

 

Del denne siden: