Haugeinstituttet

Ny daglig leder ved Haugeinstituttet

Kjetil Viland er ansatt som ny daglig leder ved Haugeinstituttet fra 2. mai 2012. Han skal i samarbeid med tidligere instituttleder videreutvikle Haugeinstituttet. Kjetil er bosatt i Vennesla og har en allsidig erfaringsbakgrunn fra skole, kommunesektor, ungdomsarbeid og pastorale oppgaver i Normisjon.


Kjetil Viland th er Haugeinstituttets nye daglige leder. Han ble tatt imot med glede og takknemlighet og mange gode ord både av Sigbjørn Ravnåsen som fremdeles blir ved kontoret og Sigurd Røiseland, formann i Haugekomiteen.


Svært fornøyd med nyansettelsen

Sigbjørn Ravnåsen har lenge ønsket å få avløsning fra det administrative arbeidet ved Haugeinstituttet for å bruke mer tid til faglig utvikling og formidling. I løpet av det siste året er det blitt arbeidet med å finne den rette personen. Denne våren lyktes det, og 22. mars 2012 ansatte styret for Haugeinstituttet Kjetil Viland i 60% stilling som daglig leder. - Vi ser fram til at instituttet nå får en daglig leder på plass. Dette vil bringe inn nye og positive impulser med tanke på å utvikle Haugeinstituttet videre, sier Ravnåsen som vil ha et nært samarbeid med Viland.  

Del denne siden: