Haugeinstituttet

Mellommenneskelige relasjoner i Hauges ånd

Haugeinstituttet arrangerte onsdag 18. april et svært interessant miniseminar for Vest-Agder og Aust-Agder Røde Kors i Kristiansand. Hovedtemaet for seminaret var "Mellommenneskelige relasjoner".– Det ser ut til at
Røde Kors finner flere interessante sider ved Hans Nielsen Hauges etiske tenking som matcher med det de står midt oppi, sier Ravnåsen, og er svært fornøyd med interessen som nå vises.


Hensikten med seminaret var å fokusere på de mellommenneskelige relasjonene med Hans Nielsen Hauge som rollemodell. Hauge hadde på sin tid mange tanker om å ha fokus på hele mennesket, hvordan man ter seg og det å ha gode holdninger.


Seminaret ga innsikt i Hauges etiske kjerne i hans tenking og praksis, og hva slags aktualitet dette kan ha i vårt moderne samfunn. Deltagerne fikk også noen
 historiske glimt om ”Mannen som vekket Norge”, og hans betydning som samfunnsbygger og inspirator for fattige bønder. 
 

 

 

Del denne siden: