Haugeinstituttet

Hans Nielsen Hauges betydning for Eiker-bygdene

Sigbjørn Ravnåsen holdt kåseri om Hauges betydning i Eiker-bydgdene i Vestfossen kirke 21. mars.
Mange hadde funnet veien til Vestfossen kirke for å høre foredraget "Hans Nielsen Hauge - mannen som forandret Norge" av Sigbjørn Ravnåsen. En forsamling på 70 lydhøre fikk høre en entusiastisk og inspirerende foredragsholder formidle om Hauge og hans betydning for Norge og Eiker-bygdene. På Hedenstad utenfor Vestfossen så ett av distriktets mest spennende industrieventyr dagens lys i 1802, da Hans Nielsen Hauge og hans tilhengere anla "Ekers Papirfabrik", på folkemunne gjerne kalt "Papirmølla". Dette bildet er fra 1860-tallet, da bedriften ble drevet av kompanjongene Kjøsterud & Lyche. Anlegget brant i 1879.


"I 1803 tok Hauge initiativ til at det ble bygget en papirmølle ved Fennefossen i Evje. Denne produserte papir som ble solgt over hele landsdelen. Særlig trykkeriet i Kristiansand kjøpte papir fra denne papirmølla, et trykkeri som trykket mange av Hauges egne bøker.

Trolig den viktigste haugianske virksomheten var Eiker papirmølle på Vestfossen. Det var Hans Nielsen Hauges bror Mikkel som ledet arbeidet der sammen med sin kone Mor Inger. Der arbeidet det omkring 50 personer, og mange av dem bodde på bruket. Det var på Eiker Papirmølle Hauge ble arrestert av lensmann Gram i 1804. Han ble ført til lensmannsarresten i Hokksund, og kort tid etter transportert til Christiania der han satt fengslet i 10 år.

Under nødsårene i 1809 ble Hauge tatt ut av fengslet for å koke salt, og satte opp to saltkokerier i Saltholmen utenfor Lillesand.

Overalt der han dro fram, holdt han ”Oppbyggelser” i årestuer, på stabburstrapper og på kirkebakken.  Folk strømmet til for å høre på denne omreisende lekpredikanten som hadde en formidlingsform som traff den vanlige mann og kvinne. Og særlig ungdommen flokket seg rundt han. En ungdomsbevegelse vokste fram i Hauges fotspor.

Hans Nielsen Hauges åndelig og sosiale betydning for Norge er undervurdert i vår tid. Hans  tenkning og etikk har aktualitet også i dag både nasjonalt og internasjonalt."

 

Mange av tilhørerne ønsket å sette seg mer inn i dette historiske stoffet og benyttet anledningen til å kjøpe Ravnåsens bok om Hans Nielsen Hauge. Boken kom i nytt opplag i 2011 og er fortsatt mulig å få kjøpt.

Er du interessert i boken ÅND OG HÅND - Hans Nielsen Hauges etikk for ledelse og næringsliv så trykk her...

Utdrag fra boken kan du se her...

Ravnåsen er en ivrig foredragsholder og her forteller han om Hans Nielsen Hauge - Mannen som forandret Norge.


 

Del denne siden: