Haugeinstituttet

Haugeinstituttet bringer Hauges etikk og ledelsesfilosofi inn i virksomheter

Mandag 5. mars hadde Haugeinstituttet ved Sigbjørn Ravnåsen et miniseminar for ledere i Oslo Røde Kors. – Dette opplever jeg som en ny epoke for Haugeinstituttet, sier Ravnåsen, som var svært fornøyd med seminaret. - Nå er vi i gang med å bringe Hauges etikk og ledelsesfilosofi inn i virksomheter og det er jo dette vi ønsker å bygge videre på.


Sigbjørn Ravnåsen er godt fornøyd med miniseminaret for ledere i Oslo Røde Kors.

 

Deltagerne på miniseminaret fikk noen historiske glimt om Hans Nielsen Hauge ”Mannen som vekket Norge”, og hans betydning som samfunnsbygger og inspirator for fattige bønder.

De fikk også kjennskap til den etiske kjerne i Hauges tenking og praksis og ulike refleksjoner rundt Hauges etikk og praksis i dagens samfunn.

 

Hensikten med seminaret var å gi en inspirasjon og en god start på et ledertreningsopplegg. Opplegget fokuserer på hele menneske, hvordan man ter seg, hvordan man kan ha felles etiske holdninger og grunnprinsipper for hvordan mellom-menneskelige relasjoner bør fungere. Seminaret tok også opp temaet om det å være en god leder der gründeren og samfunnsbyggeren Hans Nielsen Hauge ses som en rollemodell.

 

Miniseminaret varte fra kl 09.30-12.00 og var rettet mot ledere, mellomledere og avdelingsledere i Oslo Røde Kors.

Del denne siden: