Haugeinstituttet

Vellykket Haugekonferanse i Kristiansand

Det ble en meget vellykket konferanse som Haugeinstituttet arrangerte i Kristiansand torsdag 17. november.

Med 103 deltagere ble det rekordframmøte på den fjerde Haugekonfreransen arrangert av Haugeinstituttet. Mange av deltakerne var ledere fra ulike virksomheter, samt samfunnsinteresserte mennesker.  Tilbakemeldingene er gode, og en viktig grunn for dette er nok kvaliteten og aktualiteten på de foredragene som ble presentert. Tematikken var dette året " Den haugianske arv-en nyorientering for ledelse og arbeidsliv". Her er Jørn Bue Olsen engasjert formidler av sitt syn på hvorfor haugianske forretningsprinsipper og etikk er aktuelle også i dag.
Interessant var det da å få presetert to moderne eksempelbedrifter som Stormberg i Kristiansand og rederiet Havila på Herøy. Per Sævik, grùnder og leder av sistnevnte, fanget en lydhør forsamlings oppmerksomhet med sitt kristne, modige og nøysomme ledelsesfilosofi for en moderne og solid rederivirksomhet.
Den mer kulturelle delen av konferansen etter middagen, ble en allsidig blanding av musikalske opplevelser, kåseri om den haugianske kvinnebevegelsen og framføring av en akt fra Haugespelet. Her viser to representanter for "NorActa`s" Haugeprosjekt i Nairobislummen en dans fra masaiene til taktfast klapping fra forsamlingen.


Her kan du laste ned noen av foredragene:

"Er sjefen alltid den rollemodell vi ønsker oss?", tidligere NHO-president Leif Frode Onarheim

Arven etter Hans Nielsen Hauge i Nairobislummen, David Muturi

Del denne siden: