Haugeinstituttet

Bøker og publikasjoner


NYHET!

Haugeinstituttet lanserer nytt informasjonshefte om Hauges vandringer. I dette heftet får du en oversikt over ulike vandringer som Hans Nieslen Hauge gjennomførte da han var på reise i Norge og Danmark i årene 1796 til 1804.

Hans Nielsen Hauge på vandring
I Norge og Danmark 1796 - 1804

Nyhet! Informasjonsheftet om Hans Nielsen Hauges vandringer i Danmark og Norge 1796-1804.

Heftet gir en oversikt over ulike vandringer som Hans Nieslen Hauge gjennomførte da han var på reise i Norge og Danmark i årene 1796 til 1804. Forfatter Tom Kjetil Murberg har i sitt arbeid med heftet primært brukt Hans Nielsens Hauges egne reisebeskrivelser, skrifter og brev som hovedkilder. Det er også benyttet bøker, biografier og en rekke lokalhistoriske kilder.
 

Haugeinstituttet, forfatter Tom Kjetil Murberg 
Hans Nielsen Hauge på vandring - I Norge og Danmark 1796-1804

Pris: 70,- kr + porto

Bestill

 

Ånd og hånd
Ravnåsen, Sigbjørn


Nye utgaven av boka Ånd og Hånd 2015

Boken gir en oversiktlig innføring i Hans Nielsen Hauges liv og tanker, ikke minst hans innsats for å skape verdier og arbeid for fattigfolk. Hauges etiske tenkning har fått ny relevans i en tid med større behov for etisk kompetanse i næringslivet. I denne 2. utgaven bidrar flere dyktige forskere med aktuelle problemstillinger i lys av Hans Nielsen Hauges etikk, deriblant filosof Henrik Syse, professor Guttorm Fløistad og førsteamanuensis Per Ingvar Haukeland.

Ravnåsen, Sigbjørn
Ånd og hånd - Hans Nielsen Hauges etikk for liv og virke. Luther Forlag 2015.

Pris: 250,- kr + porto

Bestill


Spirit and Hand
Ravnåsen, SigbjørnKortversjonen av boken Ånd og hånd på engelsk og russisk. 

Spirit and Hand. Hans Nielsen Hauge`s ethical framework for mamagement and business (2011)

Engelsk kortversjon av boken Ånd og Hånd, 2011. Den egelske kortversjonen har også vært
grunnlaget for oversettelse til andre språk som Gassisk, Estisk, Fransk og Russisk.

Pris: 75,- kr + porto

Bestill


Kortversjon på Russisk (2015)
Denne kortversjonen ble oversatt og utgitt i Ukraina under Haugeseminaret høsten 2015.

Pris: 75,- kr + porto

Bestill

 

Studieprogram - Ånd og hånd
Ravnåsen, Sigbjørn


Studiehefte + bok GRATIS

Ånd og Hånd - Studiehefte + Bok (Ånd og hånd, gammel utgave uten aktualitetsdel)

Samtalehefte/studiehefte + bok er er gratis for de som kunne ønske å starte en samtale/studiegruppe. Haugeinstituttet har kampanje for å få opp interessen for og kunnskapen om Hans Nielsen Hauge!

Pris: GRATIS

Bestill

 

Film og DVD
Haugeinstituttet

  • DVD/film om Hans Nielsen Hauge av Hans Lindal, tekstet (2014) 

    Pris: 200,- kr + porto

  • DVD Haugespelet (2010) 

    Pris: 200,- kr + porto

    Bestill
     

Publikasjoner
Haugeinstituttet 

 

Haugeinstituttet 10 år
Dette heftet ble utgitt til Haugeinstituttets 10 års jubileum i 2015 og dokumenterer alt arbeid Haugeinstituttet har jobbet med disse årene. 

Redaktør for festskriftet: Signe Ravnåsen
Medskribenter: Sigurd Røysland, Peter Tore Gabrielsen

Pris: 75,- kr + porto

Bestill

 

Hans Nielsen Hauge og Telemark (2000)
Dett er er et skrift om lokalhistoriske tradisjoner knyttet til Hans Nielsen Hauge og Telemark.

Pris: 40,- kr + porto

Bestill

 


 

 

Del denne siden: