Haugeinstituttet

Historisk Haugeseminar i Northfield i USA

Fredag 8. april ble det første Haugeseminaret av sitt slag gjennomført i USA på St. Olaf College i Northfield utenfor Minneapolis.


Bruce Dalgaard sammen med foredragsholdere fra v Magne Supphellen og Ola Grytten NHH Bergen og Haugeinstituttets leder Sigbjørn Ravnåsen.Ola Grytten i foredragsposetur der han gir tilhørerne en god innføring i Hauge og haugianernes betydning for næringsutviklingen i Norge på 1800-tallet." Hauge: One of the most importent norwegian 19th century entrepreneurs."


Positive tilbakemeldinger fra deltakerene
Initiativtaker og leder av seminaret professor Bruce Dalgaard har i mange år vært en spennende samarbeidspartner for Haugeinstituttet, og har deltatt på flere av Haugeseminarene i Oslo og Asker. Tilbakemeldinger fra deltakere på seminaret var positive og fulle av begeistring. Det var ingen stor forsamling på selve seminaret, men representanter fra  både Canada og USA tilsluttet den store organisasjonen Sons of Norway ivret for at dette måtte bli en årlig foreteelse! Det vanket stor takk til Bruce Dalgaard som hadde fått dette gjennomført med dyktige forelesere. To av dem fra Norge og med Hans Nielsen Hauge som forkynner i en god gammeldags "oppbyggelse", ved siden av fokus på etikken og samfunnsansvaret i næringsliv og business slo dette godt an.


Den gamle erverdige bygnningen til Rølvaag Bibliotek ved st.Olaf College.

Hans Nielsen Hauge endelig  på st, Olaf! Joe Shaw professor emeratus of religion ved st. Olaf og Sigbjørn.


The Hans Nielsen Hauge Room
Dette som har kommet i gang kan ha en spennende fortsettelse, og det er spennende med den historiske tilknytningen til Hans Nielsen Hauge som St. Olaf College har.

- Det er underlig å vandre rundt i de gamle erverdige bygningene ved St. Olaf Campus sier Signe Ravnåsen. Et vakkert innredet studierom med gamle eiketremøbler og vakre glassmalerier i vinduene i øverste etasje vitner tydelig om tilknytning til haugianske emigranter. Det har navnet The Hans Nielsen Hauge Room.


Glassmaleri av forkynneren Hans Nielen Hauge i ei fattig bondestue - vekkelsen kom over Norge.
Glassmaleri i The Hans Nielsen Hauge Room der Hauge sitter i fengsel.


Glassmaleriene der viser blant annet Hauge i fengsel  og som predikant, og med Den Hellige Ånd som due over ei tømmerstue i norsk granskog og over et skip på vei til Amerika.

Under vinduene til biblioteksbygningen står det hamret inn Salme 1 som er Haugeinstituttets basis.

 Glassmaleri av haugianske emigranter med seilskip over til USA.


Grunnlagt av norske emigranter

St. Olaf Collage ble grunnlagt av norske emigranter i Minnesota. Ivrige nordmenn "in the Village of Northfield " ville ha luthersk skole for sine barn og i 1874 blei "St. Olaf School" grunnlagt og i 1889 forandret de navnet til St. Olaf College. I tidsrommet 1825 til første verdenskrig var det bare Irland som hadde flere emigranter til USA enn Norge.

Den første rektor og siden president ved St. Olaf, var Thorbjørn Nelson Mohn, født i Sauherad i Telemark som fulgte sine foreldre over til Amerika i 1853. I 1860 blei han  konfirmert i sydlig del av Minnesota,  nær Rochester  og utdannet seg siden til prest i den Norsk Evangelisk Lutherske Kirke Amerika, men viet det meste av sitt liv til St. Olaf College fram til sin død 1899.

 

Besøk hos Amerikanske samarbeidspartnere

Sigbjørn og Signe Ravnåsen fikk tid til et hyggelig besøk hos Andrea og Barbara Prada i Minneapolis. Barbara er en viktig kontakt som bistår Haugeinstituttet med oversettelser. Hun har blant annet oversatt den nye kortversjonen av boken Ånd og Hånd til engelsk som kan bestilles her...Moro å hilse på Hans Nielsen Hauge, alias Sigjørn Ravnåsen for Andrea Prada bosatt i Minneapolis.Spennende å se gamle bøker skrevet av Hans Nielsen Hauge synes Andrea Prada og Barbara Severson. Barbara har oversatt deler av Sigbjørns bok Ånd og Hånd til engelsk. Den kan kjøpes via Haugeinstituttet.


Representanter fra Haugeinstituttet Signe og Sigbjørn Ravnåsen, glade for å være med på historiens første Haugeseminar i Northfield, Minnesota.


Aktuelle lenker:
 
Les foredrag av Bruce Dalgaard som ble holdt på St.Olaf en kort tid etter Haugeseminaret. Ikke hvem som helst får være foredragsholder på Honors Day Convocation, en viktige årlige dag ved St Olaf. der alle prominente personer som betyr mye for skolen kommer.
 

Del denne siden: