Haugeinstituttet

Stor interesse for Haugeseminar denne vinteren

Det er for tiden stor interesse for Haugeseminar rundt omkring i landet. Allerede 15. februar er det foredrag om Hans Nielsen Hauge på lærerkonferansen i Hønefoss.

I mars blir det holdt et større Haugeseminar i Sunnmøre, men også Brummundal, Søgne og Farsund får besøk av Instituttleder Sigbjørn Ravnåsen som ivrig lager blest om Hans Nielsen Hauge.


Instituttleder Sigbjørn Ravnåsen har mange seminarer og foredrag denne vinteren.

Det nye nå er at skoleprosjektet får mer oppmerksomhet. På Stranda i Sunnmøre 25. mars starter dagen med seminar for rektorer og lærere innen fagområdene samfunnsfag, religion og etikk. Tema: Presentasjon av Haugeinstituttets skisse til temaplan for verdiformidling for klassestega Vg2 OG Vg3." Hans Nielsen Hauge og utviklina mot eit moderne samfunn på 1800-talet". Elever, bedrifttsledere og Ungt Entrepinørskap skal delta på skoleseminar senere på dagen der professor Ola Grytten vil være sentral. Det hele avsluttes med et åpent seminar for alle interesserte i Vestborghallen kl 18.00. Se foreløpig program for dagen her...

Se hva som skjer av tillstelninger i 2011 på www.eku.no

Del denne siden: