Haugeinstituttet

Historisk Haugekonferanse i USA 2011

For første gang i historien blir det arrangert en Haugekonferanse i USA, ved St. Olaf College, Northfield, Minnesota. Konferansen blir arrangert 8. april og det er mulig for interesserte fra Norge å bli med.


St. Olaf College, Northfield, Minesota.


Det er vår faglige samarbeidspartner ved St. Olaf College, professor Bruce Dalgaard, som inviterer. Haugeinstituttet vil delta på konferansen, og håper dette kan bli starten til et videre samarbeid med St. Olaf og evnt. andre relevante institusjoner i Minnesota. Noen av foredragsholderne vil komme fra Norge.


Professor Burce Dalgaard i samtale med leder i Haugeinstituttet Sigbjørn Ravnåssen.

Haugeinstituttet planlegger å legge til rette reisen for de som ønsker å bli med på konferansen her fra Norge. Konferanseprogram m.m. vil bli gjort kjent på hjemmesiden senere. Følg med og bli oppdatert!


Aktuelle lenker:


St. Olaf College 

Haugeinstituttets samarbeidspartnere
Del denne siden: