Haugeinstituttet

Vellykket Haugekonferanse 2010

73 deltakere fikk oppleve spennende og aktuelle foredrag på Haugeinstituttets årlige konferanse 22. nov. 2010 på Thon Hotell Vettre i Asker.Sigbjørn Ravnåsen ønsket velkommen og gav en kort orientering om Haugeinstituttet og det arbeidet som instituttet driver.

Filosof og forfatter Henrik Syse innledet konferansens fagdag med foredraget ”Forsiktighet og måtehold i verdiskapingen - dyder eller laster i vår tid”. Les sammendrag fra foredraget her...


Henrik Syse, til daglig forsker ved Institutt for fredsforkning og dyktig foredragsholder, i hyggelig samtale med en fornøyd konferansedeltaker Thore Westerrmoen.

Professor Magne Supphellen NHH gav interessante opplysninger fra en studie blant entreprenører i Nairobi-slummen, og redegjorde for responsen på en forskningsrapport presentert i Roma nylig. Temaet for foredraget var ”Plikt og kallsorientering blant entreprenører i Nairobi-slummen: resultater fra nye feltstudier”. Presentasjonen kan du laste ned her...


Religionshistoriker og forfatter Hanne Nabintu Herland fikk god respons med sitt foredrag om ”Nyskaping og samfunnsansvar i egoismens tidsalder”.Lydhøre konferansedeltakere på Haugeinstituttets konferanse på Vettre Hotell, Asker 22.11.10.


Siste fordragsholder var direktør produktutvikling i Ekornes Arve Ekornes. På en inspirende og fortreffelig måte formidlet han om ”Nyskaping i møbelbedriften Ekornes”. Mange fikk nok lyst på en Stressless-stol etter det foredraget!

Fra venstre: Jørn Bue Olsen, konferansekoordinator, Sigbjørn Ravnåsen, Haugeinstituttets leder og Arve Ekornes, dir. produktutvikling Ekornes. Tre dyktige foredragsholdere på Haugekonferansen.

Etter en velsmakende middag ble Haugekonferansen avsluttet med en Inspirasjonskveld med et lødig program med bl.a. sanginnslag av mannsgruppen ”4 men only”, utdrag fra Haugespelet, bordsamtale der professor Guttorm Fløistad innledet og reflekterende kveldstanker fra styremedlem Ole Johan Sagafos.Her kan du laste ned noen av  foredragene på Haugekonferansen:


"Presentasjon av Haugeinstituttet og dagens program"
,
Sigbjørn Ravnåsen, Instituttleder.

Forsiktighet og måtehold i verdiskapingen - dyder eller laster i vår tid”,
Henrik Syse, filosof og forfatter.

”Plikt og kallsorientering blant entreprenører i Nairobi-slummen: resultater fra nye feltstudier”,
Magne Supphellen, Professor NHH.

"Haugepartner konseptet", Jørn Bue Olsen

Del denne siden: