Haugeinstituttet

Haugeinstituttets nettverk
Haugeinstituttet ønsker å utvikle et nettverk av interesserte mennesker over hele landet slik Hauge gjorde det i sin tid. Gjennom nettverket vil vi bringe ut informasjon om Hauge og det arbeidet som gjøres ved Haugeinstituttet. Haugeinstituttet ønsker å være en inspirasjonskilde og ressurs for alle som ønsker å formidle kunnskap om Hans Nielsen Haug


Les mer om Haugeinstituttets nettverk her...

Kontakt oss her...
 

Vi ønsker deg velkommen til å bli medlem i nettverket!
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hauge var opptatt av folks daglige virke, og diskuterte gjerne muligheter for forbedringer. Bildet under viser en vendeplog som ble en nyskaping på hans tid.


Fra Haugespelet i 2008. Sigbjørn Ravnåsen utkledd som Hans Nielsen Hauge i samtale med bønder i Telemark.

Del denne siden: