Haugeinstituttet

Haugeseminar i sør-Trøndelag

Det blir et spennende Haugeseminaret på Leinstrand i sør-Trøndelag lørdag 14. august. Stortingsrepresentant Ola Borten Moe vil være med på vandringen i Hauges fotspor på Skjevstad gård fra kl 11.00 Foredragsholdere er blant annet professor dr. theol. Inge Lønning og Sigbjørn Ravnåsen, Instituttleder for Haugeinstituttet.

 

Lørdag 14. august:

Kl. 11.00: Åpning v/ stortingsrepresentant Ola Borten Moe

”Mannen – aktualiteten – etikken” v/ styreleder Sigbjørn Ravnåsen,   

                 Haugeinstituttet.

 

                 Fra ”Broder Hans.” Folkeskildring fra Hallingdal v/ Signe Ravnåsen.

 

Kl. 12.30: Kaffe

 

Kl. 13.00: ”Hans Nielsen Hauge på Leinstrand.” Tablå v/ Arne Reitan.

 

Kl. 13.20: ”Vekkelse og folkekirke i det trønderske landskapet” v/ førsteamanuensis, dr. theol.

                  Idar Kjølsvik, Høgskolen i Nord-Trøndelag.

 

Kl. 14.20: Pause

 

Kl. 14.30: Professor, dr. theol. Inge Lønning: ”Gudsfrykt med nøysomhet – tap eller

                vinning?”

 

Kl. 15.45: Middag

 

 

Søndag 15. august:

Kl. 11.00: Høymesse i Leinstrand kirke v/ professor dr. theol. Inge

                 Lønning og sokneprest Dagfinn Thomassen. Nattverd. Offer. Kirkekaffe

 

 

 

Deltakeravgift: Kr. 200,- inkl. kaffe og ”tidsriktig” middag.(Begrenset antall plasser).

 

Påmelding innen 1. august til:

 

 

 

Del denne siden: