Haugeinstituttet

Refleksjonspogram for ledere


- For ledere som setter fokus på verdier -

 

HVA er Refleksjonsprogrammet?

Refleksjonsprogrammet retter seg mot ledere som ønsker at deres lederskap skal være basert på gode verdier.

Refleksjonsprogrammet er tredelt:

  • Seminar 1: Mitt lederskap
  • Seminar 2: Mine ansatte
  • Seminar 3: Min virksomhet

Programmet gir veiledning i prosessen med å finne frem til og implementere  etiske retningslinjer i din virksomhet.

HVORFOR  er etikk viktig?

”Er roten god, er treet godt”.

En leder er et forbilde som setter standarden i virksomheten. En leders adferd blir målt opp mot han/hennes ord. Er det sammenheng mellom lederens uttalte etikk og handlinger så er lederen troverdig og fulgt. Derfor er det av vesentlig betydning at ledere har ett bevisst forhold til sin egen etikk og er villige til å utvikle den og reflektere over den.

 

Bevissthet omkring etikk kan også legge grunnlag for langsiktighet og bæredyktighet i en virksomhet. 

HVORDAN gjennomføres refleksjonsprogrammet?

Refleksjonsprogrammet gjennomføres ved:

· Plenumspresentasjon

· Dialog i mindre grupper

· Tid for egenrefleksjon

Mål:  Bevissthet om egen etikk

HVOR  lang tid?

I Refleksjonsprogrammet kan du velge mellom to alternativer:

  1. Ett tre dagers seminar (en ettermiddag, en hel dag og en formiddag) pr. emne.
    For alle tre emnene blir dette ni dager totalt. Det er mulig å velge kun ett emne.
     
  2. En dags seminar over ett emne.


Pris

Alternativ 1: Ca. 8 000,-  pr tredagers seminar. Prisen vil påvirkes noe av antall deltakere og seminarsted.

Alternativ 2: 1 500,- inkl. mat og materiell

 

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med Haugeinstituttet for å høre mer om våre produkter!

Kontakt Haugeinstituttet på epost: post@haugeintituttet.no

Telefon: 98 46 49 90

 

Del denne siden: