Haugeinstituttet

Visjonen
 

Salme 1: "Salig er den som har sin lyst i Herrens lov og grunder på den dag og natt. Han skal være lik et tre , plantet ved rennende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner.Og alt han gjør skal han ha lykke til."Visjon

Haugeinstituttet skal være et ressurssenter og en pådriver til etisk tenkning og praksis innen moderne næringsliv, organisasjonsliv, arbeidsliv og utdanning basert på arven etter Hans Nielsen Hauge. 


 


Hans Nielsen Hauge (1771-1824)

" Vi skal bruge og have
Verdens Gods som gode
Husholdere at regiere over!"


Sitat: Hans Nielsen Hauge

Del denne siden: