Haugeinstituttet

Historikk
Bildet tatt av Haugekomiteen i 2004. Fra venstre: Haakon F. Meyer, Sigurd Røiseland (leder), Birger Risnes, Sigbjørn Ravnåsen, Signe Ravnåsen, Magnar Malme, Halldor Sandvin, Torstein Nisi. Reidar Skår var ikke til stede.
 

Historien om Haugeinstituttet

Stiftingsmøtet

En viktig begivenhet fant sted den 29/8-05. Da hadde Haugekomiteen stiftingsmøtet for etablering av Haugeinstituttet som en stiftelse. Der ble gjort flere formelle vedtak som vedlegges søknaden til Brønnøysund. Et styre for Haugeinstituttet ble valgt som bestod av Sigbjørn Ravnåsen, leder, Magne Supphellen, nestleder og Ole Rølvaag styremedlem. Haugekomiteen formulerte også stiftelsens formål slik:

Med basis i Hans Nielsen Hauges tenking og praktiske virksomhet skal  Haugeinstituttet sette fokus på den etiske dimensjonen innen de tre hovedområdene: Ledelse. Entreprenørskap og næringsutvikling. Handel og miljø”.

                                                    

Haugeinstituttet har flere faglige samarbeidspartnere; de to viktigste er St. Olaf College, Minnesota og Norges Handelshøyskole NHH), Bergen. I mai 2006 dro Ole Rølvaag og Signe og Sigbjørn Ravnåsen på en studiereise til St. Olaf College. Dette resulterte i et nært faglig samarbeid med professor Bruce Dalgaard. Året etter ble denne kontakten fulgt opp med en ny reise til St. Olaf College, denne gangen deltok professor Magne Supphellen fra NHH sammen med Signe og Sigbjørn Ravnåsen. Samarbeidet har bl.a. resultert i at Dalgaard har vært foredragsholder tre ganger på Haugeinstituttets høstkonferanse. I tillegg har Leiv Eriksons Mobilitetsfond tildelt han midler til å foreta en studie om blant annen hvilke haugianske tradisjonene norske emigranter tok med seg da etablerte seg i Amerika på 1800-tallet.  

 

Grunnfinansiering og etablering i Kristiansand
I 2007 ble det arbeidet mye med å få til en mer langsiktig og sikker grunnfinansiering av Haugeinstituttet. Styreleder sammen med Øistein Garcia de Presno tok initiativ til et informasjonsmøte i Kristiansand sammen med ordfører Skisland. Det ble også etablert et Haugelaug. Medlemmene her er personer som går inn med økonomiske midler. Grunnfinansiering ble sikret og instituttet ble etablert i Kristiansand i 2008.

Av større og viktige saker som etter hvert ble utviklet var bl.a.: Refleksjonsprogram for ledere, prosjektene HaugePartner og Etisk kompetanseutvikling, samt programmer rettet mot skolesektoren. Den årlige Haugekonferansen er også en viktig aktivitet som avvikles i november hvert år. Det samme kan sies om Haugespelet, som har blitt en svært populær formidling av Hans Nielsen Hauges liv og virke.

I januar 2010 flyttet Haugeinstituttet inn i nye kontorer i Lille Markens midt i Kristiansand sentrum. Der har instituttet ett rom kontor, og ett til bibliotek med en samling av litteratur av og om Hans Nielsen Hauge.

Arbeidet med å etablere Haugeinstituttet krever skjønnsomhet og tålmodighet. Men ikke minst krever det at man legger alle egne interesser til side for å gi rom for Guds plan og vilje. I denne etableringsfasen har Salme 1 vært til inspirasjon og veiledning:

 

”Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd og

Ikke slår inn på synderes vei eller sitter sammen med spottere,

Men har sin glede i Herrens lov og grunder på den dag og natt.

Han er lik et tre, plantet ved bekker med rennende vann:

Den gir sin frukt i rett tid, og løvet visner ikke på det.

Alt han gjør, skal lykkes for ham”.  

 

Del denne siden: