Haugeinstituttet

Samarbeidspartnere


Haugeinstituttet har flere faglige samarbeidspartnere; de to viktigste er St. Olaf College i Minnesota og Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. I mai 2006 dro Ole Rølvaag og Signe og Sigbjørn Ravnåsen på en studiereise til St. Olaf College. Dette resulterte i et nært faglig samarbeid med professor Bruce Dalgaard. Året etter ble denne kontakten fulgt opp med en ny reise til St. Olaf College, denne gangen deltok professor Magne Supphellen fra NHH sammen med Signe og Sigbjørn Ravnåsen. Samarbeidet har bl.a. resultert i at Dalgaard har vært foredragsholder tre ganger på Haugeinstituttets høstkonferanse. I tillegg har Leiv Eriksons Mobilitetsfond tildelt han midler til å foreta en studie om blant annen hvilke haugianske tradisjonene norske emigranter tok med seg da etablerte seg i Amerika på 1800-tallet. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

St. Olaf College er et norsk-amerikansk privat college i Northfield i Minnesota i USA. St. Olaf College ble opprettet i 1874 av norsk-amerikanske innvandrere ledet av pastor Bernt Julius Muus fra Trødelag. Skolens første rektor med tittel president var Thorbjørn Nelson Mohn fra Sauherad i Telemark. Utvandret med sine foreldre i 1853.Haugeinstituttet samarbeider med professor Bruce Dalgaard.
 Han har foretatt en studie om hvordan norske emigranter på 1850-tallet og utover, videreførte sine haugianske tradisjoner i utviklingen av det moderne Amerika.


Professor Bruce Dalgaard.


Nettsted: St. Olaf College

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Norges Handelshøyskole (NHH) er Norges eldste vitenskapelige høyskole innen økonomisk-administrative fag. Haugeinstituttet har et samarbid med professor Magne Supphellen ved Institutt for Strategi og Ledelse. I et samarbeid med Haugeinstituttet og Noracta har Magne Supphellen foretatt en undersøkelse i Nairobislummen i Kenya om hvordan religiøse holdninger påvirker lønnsomhet innen micro- foretak i økonomisk fattige land.


Professor Magne Supphellen.

I årene 2007-2010 var siviløkonomstudiet ved NHH landets mest søkte studium.Nettsted: www.nhh.no


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Noracta driver utviklingsarbeid på de fattiges egne premisser etter en modell Hans Nielsen Hauge brukte for 200 år siden i Norge. Vi tar deres eget verdensbilde på alvor og kombinerer derfor opplæring med åndelig og sosial støtte, økonomisk drahjelp og kompetanseoverføring. Vi gir fattige mennesker i slummen mulighet til å starte egne virksomheter, skoler o.s.v. Små menigheter utvikles til å være både åndelige og praktiske vennesamfunn og arnesteder for næringsutvikling. Modellen som virket på Hauges tid, fungerer i Nairobis slumområder i dag.

Bringer arven fra Hauge til Kenya les mer...

Mailadr til Noracta: www.noracta.no  

 

Del denne siden: