Haugeinstituttet

Haugeutsagn


Utsagn hentet fra skrifter og brev forfattet av Hans Nielsen Hauge:



”Ikke fordre for meget eller legge flere Byrder paa, end ens Medbroder formaar bærer”

”Heller tiene og give, end lade os tiene og være til besvær”

”Det ene Menneske skal være den andres Medhjelp”

”Den største er alles Tiener”

”Vi bør vogte os for alt Skiien af Ærgierrighed og Egennyttighed”

”Bær Omsorg for alle Mennesker, saavidt der staar til Eder!”

”Vi skal bruge og have Verdens Gods som gode Husholdere at regiere over!”

”Rigdom er god for dem, som bruger den vel”

”Skaberens Orden er nedlagt i Naturen”

”Saa er vaart Arbeide og Tienstevillighed noget der skulde lyse”

”Jeg tængker nu paa adskilligt, hva som meest skulde gavne vaart Land, beder Eder hjertelig at være flittige og sparsommelige i det I kan”

 



Et utdrag av hva andre har sagt om Hauge:


Karsten Alnæs:
«Hans Nielsen Hauge er en av de mest betydningsfulle

personligheter i norsk historie»

Georg Brandes: «Thi skjønt Kristendommen officielt blev indført i

Norge av Olaf Trygvesøn, blev den faktisk indført af Hans Nielsen

Hauge i Begyndelsen af det nittende Aarhundrede»

Arne Garborg: «Det er ikke Henrik Wergeland, men Hans Nielsen

Hauge som har skapt det norske nittende Aarhundre» (fra romanen

«Trætte Mænd»)

Grundtvig: «Med Hans Nielsen Hauge vaagnede Folke-Aanden i

Norge»

Alexander L Kielland: «Større Mand end Hans Nielsen Hauge havde

vi aldrig havt. Det burde mer og mer gaa op for os»

Halvdan Koht: «Den store gjerninga Haugerørsla gjorde, var at ho bar

folket eit nytt og drjugt steg fram mot åndeleg friskap. Ho lærte folket

å tenkja sjølv i gudelege spørsmål, ikkje bare lyda etter kva presten sa.

Og dermed la ho ny åndeleg grunn under sjølvstendestrevet til det

norske folk»

Francis Sejersted: «Haugevekkelsen var med på å danne forutsetningen

for et fungerende demokrati i Norge»

Sverre Steen: «En helt ny ånd, en før ukjent kraft og energi, våknet i Norge»

Viggo Ullmann: «Geniets flamme brant i hans skrifter og i hans tale»

 

Del denne siden: