Haugeinstituttet

Næringsvirksomhet
På sine mange reiser
la Hans Nielsen Hauge merke til muligheter for lønnsomme næringsaktiviteter. Han kjøpte opp ulike næringsvirksomheter og eiendommer. Som borger av Bergen ble Hauge også skipsreder med flere skuter. Han bygde opp et nettverk av ulike virksomheter som vennene hans administrerte og ledet. Han besøkte gjerne virksomhetene i forbindelse med sine reiser som forkynner. Han var lederen med det strategiske overblikket og det overordnede ansvaret som viste omsorg og motiverte til arbeidsinnsats.

 

Hauges talent for handel og nyetablering resulterte i bortimot 30 virksomheter rundt om i landet. De fleste av disse ble planlagt og realisert i perioden 1800 – 1804. Hauges virksomheter var å finne over hele landet, fra Kristiansand i Sør til Bardudalen i Troms fylke.

 

Som handelsborgen i Bergen var Hauge både respektert og hatet. Flere etablerte handelsborgere så etter hvert på Hauge som en trussel for sin egen virksomhet. Bergensperioden, som varte bare tre år, resulterte i en rekke aktiviteter. I tilegg til å være skipreder kjøpte han opp fiskeværet Gjæslingene i Nord-Trøndelag og storgodset Svanøy utenfor Bergen. Han tok initiativ til at Eek Teglverk ved Kristiansand ble kjøpt og at Fennefoss papirfabrikk i Setesdal ble bygd, for å nevne noen av virksomhetene.

Del denne siden: