Haugeinstituttet

Foredrag og kåseri


Tidligere instituttleder og foredragsholder Sigbjørn Ravnåsen reiste land og strand rundt for å formidle om Hans Nielsen Hauge. Her er han på Sunnmøre under et Haugeseminar i 2010 med over 350 tilhørere.

 

350 tillhørere møtte opp til Haugeseminar i Herøy kommune på Sunnmøre 15. oktober 2010. Les omtalen her.. 

 

Haugeinstituttet tilbyr forelesning/temaforedrag/kåseri som knytter seg til Hans Nielsen Hauges ledelsesfilosofi og etiske tenkning. I disse presentasjonene blir Hans Nielsen Hauges etikk aktualiserer inn i vår tids aktuelle problemstillinger. Hans Nielsen Hauges betydning for Norge fikk stor fokus under Grunnlovsjubileet i 2014. Haugeinstituttet har merket stor interesse for Hauges etikk etter dette. Er du interessert i å vite mer om mannen, etikken og aktualiteten så ta kontakt!

Foredragsholdere:

 • Peter Tore Gabrielsen
 • Oddbjørn Kleivane

  Tema: Hans Nielsen Hauge - Historien om mannen som vekket Norge.

   
 • Signe Ravnåsen

  Tema: "Haugianske kvinner, deres sosiale, kulturelle og åndelige posisjon i Hans Nielsen Hauges samtid og ettertid."

   

Ta kontakt for nærmere informasjon!
 

Aktulle lenker:

Stor interesse for Hauge på Sunnmøre

(20.10.2010) 350 tillhørere møtte opp til Haugeseminar 15. oktober på Møre barne- og ungdomsskule i Herøy kommune på Sunnmøre.

 

Moderne samfunnsbygger, (Kronikk i Vårt Land) 09.09.2010

Sigbjørn Ravnåsen, Instituttleder ved Haugeinstituttet hadde en lengre kronikk i Vårt Land mandag 30. august. Der tar han opp Hauges ledelsesprinsipper som fortsatt er aktuelle den dag i dag. "Hauge blir stående som et eksempel på en leder med en unik kombinasjon av etikk og lønnsom verdiskaping", skriver han. Les/print ut kronikken her...  

Gamle idealer fortsatt aktuelle, 23.03 2010
Hans Nielsen Hauge ble aktualisert i fagbladet Ledelse utgitt av Drammens Tidende 18. mars, og trekkes fram som en moderne inspirator. Hauge er fortsatt et lysende eksempel som bedriftleder 200 år etter hans virke. Les mer...

 

Del denne siden: