Haugeinstituttet

Bibliotek


Biblioteket hos Haugeinstituttet er åpent for interesserte! Ta kontakt på forhånd for å avtale tid. Tlf: 98 46 49 90 

Interessante bøker som er verdt å lese:

  • Original bok av Hans Nielsen Hauge: «Reiser, vigtigste Hændelser og Tildragelser» samt «Troes Bekjendelse»,
  • Serien til Ingolf Kvamen: «Brev fra Hans Nielsen Hauge» 4 bind
  • Det store verket til Hans Nielsen Hauge Ording: « Hauges samlede verker» .8 bind.
  • En roman om Hans Nielsen Hauge av Jakob Breda Bull: Hans Nielsen Hauge
  • En roman om Hans Nielsen Hauge av Olav Sletto: «Broder Hans» (mindre kjent)
  • Nils Sivertsen: «Dei haugianske vennesamfunna.»
  • Sverre Nordborg:  «Hans Nielsen Hauge» 2 bind

”Hans Nielsen Hauges skrifter” i 8 bind og ”Brev frå Hans Nielsen Hauge” i 4 bind er skrevet i en forståelig språkdrakt og er en unik kilde for de som ønsker å bli bedre kjent med Hans Nielsen Hauges teologiske syn, hans etikk og hvordan han gjennom sine brev kunne veilede sine venner åndelig og i mer praktiske gjøremål.

 

 


Tom Kjetil Murberg og Sigbjørn Ravnåsen leser i gamle bøker skrevet av Hans Nielsen Hauge. 

 

Haugeinstituttet har i tillegg til Hauges egne bøker de fleste biografiene om Hauge. I biblioteket finnes også bøker som omfatter generell etikk, kirkehistorie, teologiske skrifter o.l. En komplett samling av samtlige bøker utgitt av The Norwegian-American Historical Association fra 1926 til 2008 er en svært interessant og verdifull samling bøker om emigrasjonen fra Norge og om hvordan de norske tradisjonene ble ivaretatt av settlerne som var med på å bygge det ”nye Amerika”. Her er en litteraturkilde som vil være svært nyttig for de som ønsker å forske nærmere på denne tematikken.

 

Bøkene er foreløpig ikke til utlån, men kan benyttes av interesserte som blir tilbudt arbeidsplass i eget rom på kontoret.

 

Hjertelig velkommen!

 

 

Bøker til salgs

 

Sigbjørn Ravnåsen har skrevet boken "Ånd og Hånd" og utgitt en del kortversjoner som selges på Haugeinstituttet. Haugeinstituttet har også noen publikasjoner og Her kan du også noen filmer/DVD til salgs.

 

Del denne siden: