Haugeinstituttet

Hva Haugeinstituttet vil bidra med


Haugeinstituttet skal fokusere og formidle Hans Nielsen Hauges etiske grunnholdninger til arbeid, nærings- og samfunnsliv som bl.a. kommer til uttrykk gjennom hans tenking og praksis knyttet til ledelse og kommunikasjon, entreprenørskap og økonomsik utvikling og samfunnsansvar.

Haugeinstituttets vedtekter

29. august 2005 hadde Haugekomiteen i Telemark stiftningsmøte for etablering av Haugeinstituttet som en ideell stiftelese. Der ble Haugeinstituttets vedtekter bestemt og sendt Brønnoysundregisteret for godkjenning. Les mer om vedtektene her...

Hva Haugeinstituttet vil bidra med

  • Gjennomføre Etisk Refleksjonsprogram for ledere som vil sette fokus på verdier.
  • Gjennomføre programmer for Etisk kompetanseutvikling i bedrifter, virksomheter og organisasjoner
  • Gjennomføre programmet HaugePartner
  • Gi hjelp og veiledning i undervisning med Tema:Hans Nielsen Hauge og utvikling mot et moderne samfunn på 1800 tallet. I fagene Samfinnsfag og RLE
  • Gi foredrag og framføring av Haugespelet
  • Gjennomføre Haugekonferanse hvert år i november

 

Se video om Haugeinstituttet

Tidligere instituttleder Sigbjørn Ravnåsens, forteller i dette foredraget om Haugeinstituttet og hva de ønsker å bidra med.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Del denne siden: