Haugeinstituttet

Haugekonferansen 2009

Haugekonferansen ble i år avholdt den 23. november på Thon Hotel Vettre i Asker med tema ”Entreprenørskap og samfunnsansvar i Hauges ånd”. Årets konferanse samlet ca. 90 deltakere noe Haugeinstituttet er meget godt fornøyd med. Konferansen er ment å være et nasjonalt forum for tjenende lederskap og etisk refleksjon i arbeids- og næringsliv. Konferansen ble i år som i fjor gjennomført med en fagdag med innledninger og foredrag, og en inspirasjonskveld med kåserier og kulturinnslag, bl.a. fra Haugespelet. Endel av foredragene kan lastes ned her.

Åpningsforedrag

Haugeinstituttets leder Sigbjørn Ravnåsen.


Del 1: Fagdag

Guttorm Fløistad, professor i idehistorie, dyktig og inspirerende foredragsholder som gav av sitt store forråd av visdom og kunnskap om Hauge, historien, filosofien, ideene og etikken. Han holdt forsamlingen i ånde en god time helt uten manuskript.

Del 2: Inspirasjonskveld med middag
Tre sentrale personer i Haugeinstituttet fra v. Sigbjørn Ravnåsen, instituttleder og styreleder i HI. Magne Supphellen nestleder i styret for HI og professor ved NHH. Jørn Bue Olsen prosjektleder for Haugepartner.
  • - Hans Nielsen Hauge – Norgeshistoriens mest betydningsfulle gründer og samfunnsbygger. Dag Kullerud, Haugebiograf og journalist i Aftenposten
  • - Smakebit fra Haugespelet
  • - Entreprenørskap i Hauges ånd i Nairobislummen. Øistein Garcia de Presno, daglig leder Noracta
  • - Ord for kvelden. Signe Ravnåsen, lektor
 

Del denne siden: