Haugeinstituttet

Haugepartner

Dette er et opplegg for etisk kompetanseutvikling som Haugeinstituttet tilbyr virksomheter innen privat og offentlig sektor. Det består i en kortvariant over 2-3 måneder, og et noe lengre som bygger på det første. Målsettingen er å bedre virksomhetenes kompetanse og evne til å håndtere problemstillinger som berører fellesskap, likeverd, profitt og ledelse. Konseptet er utarbeidet av Jørn Bue Olsen og Sigbjørn Ravnåsen, og det har allerede blitt interessant for flere. Tanken er også å etablere et Hauge partnerforum for virksomheter som tar del i dette utviklingsprosjeket. Hensikten er å utveksle erfaringer mellom deltakende virksomheter og ressurspersoner-som arbeider med tilsvarende emner.
Hvis trinn 1 i Hauge-Partner-opplegget er interessant for din virksomhet - ta kontakt! (små- og mellomstore bedrifter, kommuner, kommunale bedrifter, stiftelser osv.)

Last ned brosjyre:   Haugepartner flygeblad

 

Del denne siden: