Haugeinstituttet

Om Haugeinstituttet

Haugeinstituttet er en stiftelse, en frittstående institusjon etter Lov av 15.06.2001. Med basis i Hans Nielsen Hauges tenking og praksis, skal Haugeinstituttet sette fokus på den etiske dimensjonen innen de tre hovedområdene: Ledelse. Entreprenørskap. Handel og miljø.

Haugeinstituttet er en stiftelse, en frittstående institusjon etter Lov av 15.06.2001. Med basis i Hans Nielsen Hauges tenking og praksis, skal Haugeinstituttet sette fokus på den etiske dimensjonen innen de tre hovedområdene: Ledelse. Entreprenørskap. Handel og miljø.

Den aller første visjonen om et Haugeinstitutt ble lagt fram i Haugekomiteen i Telemark i 2003. Man ønsket å utvikle et kompetansesenter som skulle forvalte det beste av arven etter Hans Nielsen Hauge (1771-1824). Den fattige bondesønnen fra Østfold som ble en av Norgeshistoriens mest betydningsfulle gründere og lederskikkelser, særlig med hensyn til hans forståelse for og evne til ledelse og nettverksbygging. Dette resulterte i et viktig bidrag til norsk nærings- og samfunnsutvikling under tidlig industrialisering og demokratisering i Norge på 1800-tallet.

Haugeinstituttet skal fokusere og formidle Hauges etiske grunnholdninger til arbeid, nærings- og samfunnsliv som bl.a. kom til utrykk gjennom hans tenking og praksis knyttet til
ledelse og kommunikasjon, entreprenørskap og økonomisk utvikling og samfunnsansvar.

Målgrupper er ledere på alle nivåer i næringsliv og forvaltning og ungdom under utdanning. 
Med basis i Hans Nielsen Hauges tanker og forbilde ønsker vi å inspirere fattige mennesker i utviklingsland og andre vanskeligstilte regioner til etablering av egne næringsvirksomheter ved hjelp av mikrokreditt.

Del denne siden: